Lijdenstijd Zondag 3: Oculi

Occuli (Latijn voor ‘Ogen’) is de naam van de derde zondag in de veertigdagentijd, de periode van bezinning en toeleven naar Goede Vrijdag en Pasen. De naam van deze zondag is ontleend aan Psalm 25 vers 15:

Ik houd mijn oog gericht op de HEER,
hij bevrijdt mijn voeten uit het net.

Bijbeltekst

(link opent in nieuw venster)
Psalm 25 vers 12 t/m 22

Waar is God?

Misschien heb jij ook wel vragen aan God, net als David. Hij is bang (vers 17 en 22) en roept het uit: ‘Kijk nou naar mij. Kijk eens hoeveel vijanden mij haten. Kijk naar mijn nood.’

Je kunt je in allerlei situaties afvragen of God je wel ziet. Onderzoeken in het ziekenhuis, zorgen in het gezin, het verlies van een geliefde. Ziet Hij je wel? ‘Ja’, zegt David in vers 5, ‘U bent de God die mij redt’. God heeft in het verleden laten zien dat Hij een God is die redt. Juist in de lijdenstijd realiseren we ons de betekenis van het lijden en sterven van Gods Zoon Jezus Christus. Hij redt. Zo is onze God. Houd dus je ogen gericht op de Heer.

God is er! Filmpje: Votum en Groet (Sela)

Aan de slag in de 40-dagentijd

  • Bekijk het filmpje. Iedere zondag spreken we aan het begin van de kerkdienst onze afhankelijkheid uit van God. Aansluitend groet Hij je en wil God zijn genade en vrede aan je uitdelen. Het zijn woorden die je elke week hoort en die zomaar ‘heel gewoon’ kunnen worden. Neem vandaag met het filmpje extra tijd om de bekende woorden opnieuw tot je te laten spreken.
  • Hoe houd jij je ogen gericht op Jezus? Probeer concreet te formuleren hoe je daar in de komende week vorm aan wilt geven en schrijf dit voornemen in je agenda of stel voor iedere dag een reminder in. Bijvoorbeeld: Ik lees deze week iedere dag een gedeelte uit het lijdensevangelie. Of: Ik wil de ander zien door de ogen van Jezus en maak daarom deze week iedere dag een praatje met iemand die ik normaal gesproken niet spreek.
  • Om te bidden: Here Jezus Christus, U wilt dat ik naar U kijk, en U wilt mij door uw Geest al kijkend veranderen zodat ik ga lijken op U. En dat wil ik ook: veranderen naar uw beeld. Geef toch dat U steeds meer gestalte in mij aanneemt, dat uw glorie van mijn leven afstraalt. Help me om door uw Geest af te rekenen met alles wat daarbij in de weg staat. Amen. (Jos Douma)