Lijdenstijd Zondag 1: Invocabit

Invocabit, is de eerste zondag in de lijdens- of veertigdagentijd. De term is het Latijn voor “Roept hij Mij aan”, wat ontleend is aan Psalm 91:15:

Roep je mij aan, ik geef antwoord,
in de nood zal ik bij je zijn,
je bevrijden en met roem overladen,

 

Tijdens deze eerste zondag in de veertigdagentijd wordt in de christelijke traditie van oudsher stilgestaan bij Matteus 4. Hierin lezen we hoe Jezus veertig dagen en nachten vastte in de woestijn, waarna hij op de proef gesteld werd door satan.

Filmpje: Jezus in de woestijn – een moderne interpretatie

Bijbelteksten

(de links openen in nieuw venster)

Toelichting

Jezus weet wat het is om in verleiding gebracht te worden. Juist toen Hij uitgeput was door veertig dagen niet eten en drinken komt satan bij hem om hem op de proef te stellen. Ook bij ons zoekt de duivel onze zwakke plekken op en valt hij aan op het moment dat we op ons zwakst zijn.

Gluiperig als hij is, probeert satan Jezus zelfs met bijbelteksten te overtuigen. Hij plukt een vers uit psalm 91 en werp het Jezus voor de voeten: spring maar van het tempeldak want in de bijbel staat dat Gods engelen je beschermen zullen. Voor het gemak vergeet de duivel de strekking van de psalm maar even: dat is dat je alleen bescherming vindt bij God. Hoe mooi zijn aanbiedingen en voorstellen soms ook lijken, satan heeft je uiteindelijk niets te bieden. Maar God belooft je in psalm 91 dat Hij je zal antwoorden, dat Hij je bijstaat in de nood en dat Hij je zal bevrijden.

Vragen

  • We worden in ons leven op allerlei manier afgeleid van God, is dat hetzelfde als de verleidingen van de duivel in Matteus 4?
  • Psalm 91 spreekt over God als Beschermer en Redder, herken je God zo in je zwakke momenten?


Bekijk ook de andere lijdenstijdfilmpjes!