Een goed idee? 3 deskundigen geven antwoord op Cvandaag.nl, 14 oktober 2021.

 

Kinderen zijn in de toekomstige kerk waarin Nederlands-gereformeerden en gereformeerd-vrijgemaakten fuseren welkom aan de avondmaalstafel. Zouden christenen deze ontwikkeling moeten toejuichen en wat zijn eventuele kanttekeningen? CIP.nl laat drie christenen aan het woord die zich in het verleden op theologisch gebied lange tijd in het heilig avondmaal hebben verdiept.

 

In de fusiekerk van Nederlands- en vrijgemaakt-gereformeerden komt ruimte om kinderen het avondmaal te laten meevieren. “Er zijn weinig theologische argumenten om tegen te zijn”, zegt theologe Ingrid Plantinga in het Nederlands Dagblad. Wat vindt u van deze ontwikkeling en klopt het in uw ogen dat er theologisch weinig tegen in te brengen is?
“Ik ben blij dat zo’n zestig jaar nadat de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt van Rijsbergen kinderen aan het avondmaal liet, de kerkorde nu ook ruimte voor die praktijk biedt”, maakt dr. Peter Sinia duidelijk. “Ik gun alle kinderen dat ze het avondmaal mogen meevieren. Maar ik vind het wijs dat de voorgestelde kerkorde plaatselijke kerken de ruimte laat daarin de eigen overtuiging te volgen.”

 

“Calvijn liet geen jonge kinderen toe aan het avondmaal omdat zij de betekenis ervan nog niet goed konden begrijpen.”

Sinia promoveerde aan de Theologische Universiteit in Kampen op een onderzoek naar kinderen aan de avondmaalstafel. “In mijn promotiestudie over kinderen aan het avondmaal heb ik alle argumenten die ik in de discussie tegenkwam in beeld proberen te brengen”, voegt de Nederlands gereformeerde predikant toe. “En er zijn een heleboel theologische argumenten om tegen te zijn. Ik heb die argumenten natuurlijk ook proberen te wegen. En met alle respect voor hen die tot andere conclusies komen, is er niet één theologisch argument dat mij deed twijfelen dat de kinderen van gelovigen aan het Avondmaal mogen. Ik ben zelfs gesterkt in de overtuiging dat we, net als de Oosterse Kerk, zuigelingen direct na hun doop het avondmaal zouden moeten bedienen. Helemaal in lijn met onze gereformeerde opvatting over de doop van zuigelingen. Al zal dat voorlopig een wensdroom blijven.”

 

“Het is we erg makkelijk gezegd dat ‘er weinig theologische argumenten zijn om tegen te zijn’ als die er de eeuwen door wel degelijk geweest zijn”, merkt prof. dr. Marc de Vries op. Hij schreef eerder 32 meditaties om te lezen in de week van voorbereiding op het heilig avondmaal. “Het idee dat kinderen aan het avondmaal zouden kunnen deelnemen is in de hele geschiedenis van de kerk van de Reformatie nog maar tamelijk recent. Calvijn bijvoorbeeld liet geen jonge kinderen toe aan het avondmaal omdat zij de betekenis ervan nog niet goed konden begrijpen. Het kunnen begrijpen van die betekenis lijkt me cruciaal en dat wordt door twee factoren bepaald: leeftijd en onderwijs. Dat brood en wijn verwijzen naar het lichaam en bloed van de Heere Jezus Christus en de verzoening dit er door Zijn offer bewerkt zijn, is voor heel jonge kinderen te abstract om te bevatten. Zij zouden dus deelnemen zonder de eigenlijke betekenis ervan te begrijpen. De analogie met de doop lijkt me hier niet op te gaan, want ook daar wordt een begrip verondersteld, maar dan niet van de dopeling zelf maar van de ouders (bij kinderdoop althans).

 

Lees verder op Cvandaag.nl

Terug naar het themadossier.

Categorie:

Meer

Tags:

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

*