CGK-synode gaat nadenken over kinderen aan avondmaal. ‘Ik kan het niet uitleggen’

Een verzoek om kinderen toe te staan aan het avondmaal wordt een discussiepunt op de eerstvolgende generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Deze kwestie ligt gevoelig in het kerkverband, dat al onder grote spanning staat door verschil van inzicht over de positie van vrouwen in de kerk.

Op dit moment mogen volgens de regels van de christelijk-gereformeerden alleen leden die belijdenis van hun geloof hebben afgelegd deelnemen aan het avondmaal. De missionair ingestelde christelijk-gereformeerde gemeente in Zaandam wil graag dat daar verandering in komt. In die gemeente ‘leeft het verlangen de gedoopte kinderen toe te laten tot de maaltijd van Jezus’, staat in een zogenoemde ‘instructie’ die evangelist Mark Veurink hierover heeft geschreven. ‘Wij zijn tot de conclusie gekomen dat dit verlangen legitiem is en dat het niet goed is kinderen van het avondmaal buiten te sluiten.’

 

In april is deze notitie besproken tijdens een vergadering van de kerken in de regio, de classis Amsterdam. Deze regiovergadering onthoudt zich van een oordeel over de kwestie, maar is wel overtuigd van het belang van een bredere doordenking en erkent dat Zaandam terechte vragen stelt. De bovenregionale vergadering, de particuliere synode van het Westen, stelde eind juni vast dat de regiokerken de notitie zelf kunnen doorsturen aan de generale synode van 2024, staat in een verslag in kerkblad De Wekker, dat vandaag verschijnt.

atypisch

De kerk in Zaandam, die zich Menorah Zaanstad noemt, is een atypische christelijk-gereformeerde gemeente. De kerk maakte in 2004 een doorstart als missionaire gemeente en heeft leden van verschillende kerkelijke achtergronden. ‘De diverse herkomst van gemeenteleden maakt dat bepaalde gewoonten minder vanzelfsprekend zijn en bevraagd worden’, zegt Veurink. ‘Gemeenteleden ervaren het als een probleem dat kinderen het avondmaal niet mogen meevieren. Ze kunnen het niet uitleggen. En dat geldt ook voor mijzelf. Ik ken de argumenten, maar kan het niet uitleggen aan mijn kinderen.’

Lees verder op CGK-synode gaat nadenken over kinderen aan avondmaal. ‘Ik kan het niet uitleggen’ | Nederlands Dagblad

 

Terug naar het themadossier.

 

Categorie:

Meer

Tags:

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

*