Hofstad Catechismus – Vraag 6

 

Vraag 6: Hoe kunnen we God verheerlijken?


We kunnen God verheerlijken door ons in Hem te verheugen, Hem lief te hebben, Hem te vertrouwen en door zijn wil, geboden en wet te gehoorzamen.

 

Deuteronomium 11:1
Heb daarom de HEER, uw God, lief en houd u aan uw verplichtingen tegenover hem. Leef zijn wetten, regels en geboden elke dag na.

 

 

1. Filmintro kijken

 

Bekijk het filmpje, gevolgd door een minuut stilte om iedereen er even over na te laten denken. Daarna is er kort gelegenheid voor hen die iets willen noemen uit het filmpje dat hem of haar geraakt heeft.

 

2. Bespreking

 

a. Een liefdesrelatie

 

Wat is kenmerkend voor een liefdesrelatie? Benoem zoveel mogelijk aspecten van zo’n relatie:

 • wat betekent dat voor je denken en doen?
 • hoe praat je over die ander?
 • hoe laat je je liefde blijken?

In de Bijbel wordt de relatie van God met de zijnen vaak als een liefdesrelatie beschreven. Bespreek samen de volgende vragen:

 • Kun je daar bijbelse voorbeelden van geven?
 • In hoeverre kun je onze relatie met God als een liefdesrelatie typeren? Werk die vergelijking samen eens verder uit.
 • Kun je iets vertellen van hoe jij je liefde voor God uit?
 • Hoe kun je gehoorzaamheid aan Gods wet plaatsen in het plaatje van de liefdesrelatie?

 

b. Bijbelstudie 1 Johannes 2:3-6

Lees samen dit Bijbelgedeelte. Neem een paar minuten stilte om er ieder persoonlijk over na te denken. Bespreek nu samen dit gedeelte aan de hand van de volgende vragen:

 • Wat betekent vers 3? Vergelijk dat eens met Johannes 14:21.
 • Je kan zeggen: “Je kunt je liefde voor God laten blijken door te doen wat Hij graag wil”. Hoe heeft God omgekeerd zijn liefde voor ons laten blijken?
 • In de verzen 4-6 wordt ‘doen wat God wil’ op drie verschillende manieren onder woorden   gebracht. Welke? In welk opzicht vullen ze elkaar aan?

 

c. Gesprekspunten

  • Als je googled op het woord ‘gehoorzaamheid’ kom je vooral terecht op sites over hondengehoorzaamheid trainingen. Wat zegt dat over onze cultuur? Moeten wij in gesprekken met buitenstaanders over God het woord ‘gehoorzaamheid’ mijden?
  • Wat hebben gehoorzaamheid aan Gods wet en Godservaring met elkaar te maken?
  • Maak de volgende zin af: “Als ik nu al absoluut zeker was van een plaats in de hemel, dan……..”.
  • Welk verschil zou het maken voor je aanbidding van God en je gehoorzaamheid aan zijn geboden?
  • Wat zegt het volgende citaat over aanbidding: “Vertel niet aan God hoe groot je problemen zijn, maar vertel je problemen hoe groot God is.”
  • Iemand heeft gezegd dat de kernregel voor spiritualiteit is, dat je altijd gaat lijken op dat wat je aanbidt. Kun je daar voorbeelden van geven?
  • Bisschop William Temple schreef: “Aanbidding scherpt het geweten door Gods heiligheid, voedt het verstand met Gods waarheid, loutert je verbeelding door God schoonheid, opent je hart voor Gods liefde en wijdt je wil toe aan God bedoeling.” Welk effect heeft aanbidding in jouw leven?
  • Gehoorzamen betekent dat je je eigen wil ondergeschikt maakt aan die van iemand anders. Dat voelt vaak niet fijn. Waarom zou je het toch doen ‘God gehoorzamen’?
  • Iets heel kostbaars behandel je anders dan iets dat weinig waarde heeft. Noem zoveel mogelijk manieren waarop je kunt laten blijken dat Gods liefde het meest waardevolle in je leven is.

 

3. Gebed

 

God verheerlijken en aanbidden is een essentieel onderdeel van het gebed. Neem daar in het gezamenlijk gebed de tijd voor. Dat kan op verschillende manieren:

 1. Inventariseer samen zoveel mogelijk zaken waar je God voor wilt loven en prijzen. Spreek af wie het gebed zal uitspreken; eventueel kan ook meer dan één persoon voorgaan in gebed.
 2. Je kunt een kringgebed doen. Iedereen zou kunnen beginnen met de zin “Heer ik wil u prijzen omdat……….” (Geef van tevoren iedereen even de tijd een paar dingen op te schrijven).

 

Bijlage: Achtergrondmateriaal

 

‘Wet’ en ‘liefde’ dat zijn woorden die verschillende beelden en gevoelens oproepen. ‘Wet’ doet denken aan gehoorzaamheid en onderworpenheid, en dat zijn vandaag de dag geen populaire begrippen.  Heel anders ligt dat bij ‘liefde’. Daarbij denk je aan een relatie op basis van vrijwilligheid en aan intimiteit, en daar gaat ons hart wel bij open. Ook als het over geloof gaat praten we vaker en liever over persoonlijke relatie en  onvoorwaardelijke liefde dan over de wet van God.
En toch horen ‘wet’ en ‘liefde’ bij elkaar. Beleven we dat niet meer zo dan is er iets fout gegaan. Wil je een intieme persoonlijke relatie met God, dan kun je niet zonder zijn wet.

 

Waarom zou je Gods wet gehoorzamen?
Veel mensen proberen zich aan Gods geboden te houden om zijn gunst te verdienen, of om die gunst niet kwijt te raken. Dat zie je bij de oudste zoon in de gelijkenis van Lukas 15. Hij werkte hard voor z’n vader uit plichtsgevoel en uit angst. En natuurlijk loop je dan niet warm voor de wet, en heb je moeite om de woorden ‘wet’ en ‘liefde’ te koppelen. Pas als je geraakt bent door Gods genade en zijn  onvoorwaardelijke liefde kan de wet de juiste plaats krijgen. Reken maar dat de jongste zoon de dag na het feest enthousiast voor z’n vader aan de slag ging!
Waarom zou je Gods wet gehoorzamen? Wie geraakt is door de genade zegt: omdat ik zijn liefde ervaren heb en wil beantwoorden. Gehoorzaamheid aan de geboden leidt tot een hechtere liefdesrelatie. Jezus zei het zo: “Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken” (Johannes 14:21).

 

Zo werkt een liefdesrelatie

Je kunt het bovenstaande illustreren met het voorbeeld van een liefdesrelatie tussen twee mensen. Als je verliefd raakt op iemand, en die ander je liefde wilt laten blijken, hoe doe je dat dan? Dan moet je er achter zien te komen wat die ander graag wil, wat ‘de wet’ van die ander is, en dan moet je dat doen. Misschien hou je bijvoorbeeld helemaal niet van wandelen, maar als die ander graag wandelt, dan zet je daar je eigen wil voor opzij. Door je zo te geven aan die ander bloeit de relatie op. Zo is het in de relatie met God ook, je toont je liefde door te doen wat Hij wil.
Maar een goede relatie moet toch van twee kanten komen? Is het niet erg eenzijdig dat wij altijd moeten doen wat God wil? Maar de relatie met God is niet eenzijdig! Sterker nog: het begon ermee dat Hij ons lief had. Hij wist dat we hunkerden naar onvoorwaardelijke liefde en naar eeuwig geluk. En ook al moest Hij er alles voor inleveren zijn liefde voor ons was en is zo groot dat Hij zich helemaal aan ons wilde geven, ook al hadden we het nergens aan verdiend.
Gods wet, dat is wat Hij graag wil. Hoe meer we daar voor gaan, hoe meer we zullen groeien in de liefdesrelatie met Hem.