Geloof.Nu tekstboek 6

Bekijk een preview op de site van GELOOF.NU

Tekstboek 6 is verkrijgbaar in eerdere versie, herschrijving vindt plaats vanaf herfst 2013.

Tekstboek 6 – de onderwerpen en aanpak:
Jaar 6 bespreekt de vruchten en gaven van de Geest. Navolging, zekerheid en volharding komen aan de orde en daarmee wordt duidelijk: in dit jaar ga je kijken naar jezelf en je keuzes. Hoe staat het met je geloof? En wat betekent het voor je christen te zijn? Wil je dat volgend jaar gaan belijden en je aanmelden voor belijdeniscatechisatie? In de loop van het jaar wordt toegewerkt naar die vraag.
Verdere onderwerpen: Kerkgroei door zending en evangelisatie, met daarbij getuigen van je geloof, en zelf gaan geloven, keuzes maken en het eeuwig leven.
Extra aandachtspunten dit jaar zijn een persoonlijk logboek, als groep zelfstandig werken, en bij de jaarafsluiting het organiseren van een viering voor ouders en vrienden.
Kies met je groep of en zo ja welke van deze uitdagingen je oppakt.

Tekstboek 6 – de lessen:
In de oudere versie bestaat tekstboek 6 uit een geschreven les met ruimte voor aantekeningen. Vanaf herfst 2013 wordt dit deel herzien.
In Handleiding 6 vind je groepsopdrachten en een bijbelstudie bij de les. Maak met hulp van de cd-rom een werkblad voor je groep. Kies welke opdrachten je voor deze groep zinvol vindt en vul aan met een rooster of afspraken.

Terug naar de hoofdpagina van Geloof.Nu

hl6 k