Geloof.Nu tekstboek 5

Bekijk een preview op de site van GELOOF.NU

Tekstboek 5 is verkrijgbaar in eerdere versie, herschrijving vindt plaats vanaf herfst 2013.

Tekstboek 5 – de onderwerpen en aanpak:
In Tekstboek 5 worden de 10 geboden besproken in drie blokken van vijf lessen. Elk gebod komt apart aan de orde en aan een aantal geboden is een extra les gewijd. Je bespreekt hoe je als christen leeft naar Gods wil en je kunt kiezen voor een project om dat ook te delen met de gemeente.
Daarnaast is er een blok over de kerk waarin de sacramenten, belijdenissen en onderlinge opbouw aan de orde komen.
Door de groep uit te dagen niet alleen te bespreken wat elk gebod in deze tijd betekent voor levensstijl, maar daarover het gesprek in de gemeente aan te gaan train je jongeren keuzes te verwoorden in een veilige setting. Het kan de band met de gemeente versterken.

Tekstboek 5 – de lessen:
In de oudere versie bestaat tekstboek 5 uit een geschreven les met ruimte voor aantekeningen. Vanaf herfst 2013 wordt dit deel herzien.
In Handleiding 5 vind je groepsopdrachten en een bijbelstudie bij de les. Maak met hulp van de cd-rom een werkblad voor je groep. Kies welke opdrachten je voor deze groep zinvol vindt en vul aan met een rooster of afspraken.

Terug naar de hoofdpagina van Geloof.Nu

jaar5