Geloof.Nu tekstboek 4

Bekijk een preview op de site van GELOOF.NU

Tekstboek 4 – de onderwerpen:

Jaar 4 start met de begrippen van de heilsorde. Moeilijke termen als uitverkiezing, roeping, heiliging en meer hoor je in de kerk maar wat betekenen ze (voor jou)? In de vorm van een project ga je dat uitwerken en het kan leiden tot een flyer of presentatie na deze reeks lessen.
De relatie met medechristenen speelt een rol bij lessen over het avondmaal, gemeenschap der heiligen en gemeenteleven. Verder zijn er lessen over: kijken naar jezelf, vriendschap, naastenliefde , politiek, milieu en media.

Tekstboek 4 – de aanpak:
Het vierde jaar start met moeilijke termen die je ook gemakkelijk zelf kunt zeggen. Tip: start een moeilijke (kerk)woorden database en daag uit met goede definities te komen.

Relaties blijven belangrijk en dat blijkt in andere onderwerpen dit jaar. Steeds meer zullen jongeren kunnen reflecteren op zichzelf, ook in relatie tot groepsgenoten en de bijbel. Oefen dat zonder direct waardeoordelen eraan te koppelen. Het is belangrijk als jongeren zich leren en durven uitspreken. Daarna kan samen in de bijbel gezocht worden naar goede wegen.
Met de eigen verwoording van lastige termen kan de groep de relatie aangaan met anderen: verwoording in eigentijdse taal is voor meer mensen fijn. Zo kan de groep wat betekenen voor (een andere deelgroep) van de gemeente.

Tekstboek 4 – de lessen:
In de oudere versie bestaat tekstboek 4 uit een geschreven les met ruimte voor aantekeningen. Vanaf herfst 2013 wordt dit deel herzien.

In Handleiding 4 vind je groepsopdrachten en een bijbelstudie bij de les. Maak met hulp van de cd-rom een werkblad voor je groep. Kies welke opdrachten je voor deze groep zinvol vindt en vul aan met een rooster of afspraken.

Terug naar de hoofdpagina van Geloof.Nu

jaar3 N klein