Geloof.Nu tekstboek 3

Bekijk een preview op de site van GELOOF.NU

Tekstboek 3 – de onderwerpen:
Jaar drie gaat over relaties. Gods relatie met mensen blijkt in het verbond en bij de (kinder)doop. God laat zien wie Hij is in zijn Woord. In zes lessen leren jongeren veel over bidden en het Onzevader. Daar horen praktische thuiswerkopdrachten bij uit de Handleiding 3. Zo train je samen goed gewoontes.

Blok 3 gaat over ambten in de kerk en jongeren in de gemeente. Je nodigt de ouderling uit hierover mee te praten.
Blok 4 bespreekt het maken van keuzes, strijden tegen het kwaad en wat je overhoudt.
Tekstboek 3 heeft vier blokken van vijf lessen.

Tekstboek 3 – de aanpak:
Het derde jaar zijn relaties een item, ook voor de jongeren zelf. Het kan moeilijk zijn iets van jezelf te laten zien, daarom is aandacht voor veiligheid en een vertrouwde omgeving belangrijk. Als leider ben je voorbeeld. Veel van wat je in de groep doet zal via relaties gaan en daar sluiten de onderwerpen op aan.
Maak de jongeren mede verantwoordelijk voor de goede sfeer en het verloop van de avond.
Bidden is echt een thema dit jaar. Stimuleer elkaar met tips en gebruik moderne middelen om dat te stimuleren zoals sms, facebook, whatsapp en meer.

Tekstboek 3 – de lessen:
Elke les heeft een lestekst en leskern. Voor meer uitdaging gebruik je de verdiepingstekst. De dichtbij verhaaltekst is praktisch en gemakkelijk en brengt het lesonderwerp dichtbij. De lesplaat daagt uit op een andere manier over het onderwerp te praten.
In de weekagenda staat een bijbelleesrooster. De opdrachten in de werkplaats kunnen individueel gemaakt worden of in de groep.

In Handleiding 3 vind je groepsopdrachten en een bijbelstudie bij de les. Maak met hulp van de cd-rom een werkblad voor je groep. Kies welke opdrachten je voor deze groep zinvol vindt en vul aan met een rooster of afspraken.

Terug naar de hoofdpagina van Geloof.Nu

jaar3