Geloof.Nu tekstboek 2

Bekijk een preview op de site van GELOOF.NU

Tekstboek 2 – de onderwerpen:
Jaar 2 start met lessen over Jezus, de middelaar die God geeft. Het leven van Gods Zoon wordt besproken, zijn komst, lijden, dood en opstanding en zijn wederkomst.
Jezus is Heer van de kerk en roept mensen samen. Dat is het onderwerp van blok 3, waarin ook verschillende kerkelijke stromingen besproken worden.
Het vierde blok gaat over jongeren zelf: God kiest mij, daarom ben ik tegelijk kind van het licht en vreemdeling op aarde. Dat heeft gevolgen voor mijn leven.
In totaal heeft Tekstboek 2 vier blokken van vijf lessen.

Tekstboek 2 – de aanpak:
Het tweede jaar is voortbouwen op het eerste jaar. Hoe God de kloof van de zonde dicht wordt heel duidelijk. Dat mogen jongeren op zichzelf betrekken. In een veilige sfeer leren jongeren meer ontdekken wat geloof voor hen betekent. Onderdelen van de avond kunnen jongeren (in tweetallen) volgens rooster voorbereiden. Daag jongeren uit verantwoordelijkheid te nemen.

Tekstboek 2 – de lessen:
Elke les heeft een lestekst en leskern. Voor meer uitdaging gebruik je de verdiepingstekst. De dichtbij verhaaltekst is praktisch en gemakkelijk en brengt het lesonderwerp dichtbij. De lesplaat daagt uit op een andere manier over het onderwerp te praten.
In de weekagenda staat een bijbelleesrooster. De opdrachten in de werkplaats kunnen individueel gemaakt worden of in de groep.
In Handleiding 2 vind je groepsopdrachten en een bijbelstudie bij de les. Maak met hulp van de cd-rom een werkblad voor je groep. Kies welke opdrachten je voor deze groep zinvol vindt en vul aan met een rooster of afspraken.

Terug naar de hoofdpagina van Geloof.Nu

jaar2