Geloof.Nu tekstboek 1

Bekijk een preview op de site van GELOOF.NU

Tekstboek 1 – de onderwerpen:
In jaar 1 bespreek je wie God is. God is Drie-enig. Je kent Hem uit de schepping en de bijbel. God is Schepper en Vader. Hij is koning en houdt van zijn schepping. Gods plan gaat door ondanks lijden en zonde. Hoe meer je van Hem weet, hoe meer je van Hem leert houden.
Wat jammer dat mensen zoveel bederven met zonde! Je bespreekt wat zonde eigenlijk is en hoever de zonde gaat. Het maakt een kloof tussen God en mensen. Alleen God kan daar nog iets aan doen en dat heeft Hij gedaan!
Deze onderwerpen bespreek je in vier blokken van vijf lessen.

Tekstboek 1 – de aanpak:
Het eerste jaar is wennen voor de jongeren. Zorg voor een gezellige sfeer en train in openheid. Zorg dat het veilig is voor iedereen en werk aan een duidelijke structuur zodat jongeren weten waar ze aan toe zijn. Daag jongeren uit te laten zien wie ze zijn en wat ze kunnen.

Tekstboek 1 – de lessen:
Elke les heeft een lestekst en leskern. Voor meer uitdaging gebruik je de verdiepingstekst. De dichtbij verhaaltekst is praktisch en gemakkelijk en brengt het lesonderwerp dichtbij. De lesplaat daagt uit op een andere manier over het onderwerp te praten.
In de weekagenda staat een bijbelleesrooster. De opdrachten in de werkplaats kunnen individueel gemaakt worden of in de groep.
In Handleiding 1 vind je groepsopdrachten en een bijbelstudie bij de les. Maak met hulp van de cd-rom een werkblad voor je groep. Kies welke opdrachten je voor deze groep zinvol vindt en vul aan met een rooster of afspraken.

Terug naar de hoofdpagina van Geloof.Nu

jaar1