Geloof.nu extra’s

Voor uitgebreide info en een preview klik hier

Drie kaarten

Bij de Beeldboeken en Dit geloof ik! zijn drie kaarten ontwikkeld:

  • De gebedskaart: Het Onzevader in beeld en eenvoudige taal met op de achterzijde uitleg bij de gebeden.
  • De wetskaart: De tien geboden in beeld en eenvoudige taal met op de achterzijde een samenvatting. Tip: Lees de wetskaart afwisseld in rijen (de geboden achtereen) en in kolommen (eerst de verboden, dan de geboden) of lees verboden en geboden wisselden met twee stemmen.
  • De belijdeniskaart: De twaalf artikelen in beeld en eenvoudige taal met op de achterzijde een korte geloofsbelijdenis.

wetskaart klein gebedskaart klein belijdeniskaart klein

Muziek
De korte eenvoudige geloofsbelijdenis is op melodie gezet door Elly Zuiderveld. Een tweede stem en accoordnotatie zijn van Daniëlle de Rover en een harmonisatie is van de hand van Jorrit Woudt.
Een en ander is beschikbaar via http://www.geloof.nu/downloads

Presentaties
Bij de gebedskaart, wetskaart en belijdeniskaart stelt GELOOF.NU verschillende presentaties beschikbaar voor gebruik in diensten.

Klik hier: http://www.geloof.nu/downloads

GELOOF.NU stelt de afbeeldingen en tekst van de drie kaarten als download ter beschikking voor gebruik in groepen en kerkdiensten. Het is niet toegestaan deze te gebruiken in druk zonder overleg en toestemming met stichting GELOOF.NU.

Bekijk ook de info over Beeldboeken en Dit geloof ik! 

 

Terug naar de hoofdpagina van Geloof.Nu