Geloof.Nu beeldboeken

Beeldboek 1, 2, 3, en 4

Voor uitgebreide info en een preview klik hier

Beeldboek 1, 2 en 3 lopen parallel aan Tekstboek 1, 2 en 3. Dezelfde onderwerpen komen aan de orde, maar dan in beeld en eenvoudige taal. Ook de bijbelstudie gedeelten zijn opgenomen in eenvoudige tekst.

Elke les bestaat uit twee delen:

  • Het bijbelgedeelte, eenvoudig verteld en voorzien van een rood-zwarte afbeelding die steun biedt bij vertellen en onthouden.|
  • Een les in eenvoudige taal. De inhoud wordt ook weergegeven middels afbeeldingen.

Elke les komt het ‘ikje’ terug, een figuurtje dat ontwikkeld is om mee te identificeren. Het geeft emoties weer en maakt de afstand tussen gebruiker en les kleiner.

Beeldboek 4 behandelt delen uit Tekstboek 4, 5 en 6 voor zover zij nieuw zijn en niet herhaald worden. In dit deel komen bijvoorbeeld de tien geboden aan de orde.

Beeldboek 1 – 4 geven samen een totaal van de geloofsleer op eenvoudig niveau.

Opdrachten bij Beeldboeken zijn online te vinden op www.geloof.nu.

Mochten gebruikers zelf nieuwe opdrachten ontwikkelen dan kunnen zij die insturen via info@geloof.nu. Andere gebruikers zullen er blij mee zijn.

Bekijk ook de info over Dit geloof ik! en de drie kaarten

 

Terug naar de hoofdpagina van Geloof.Nu

bb1 klein

bb2 klein

bb3 klein
bb4 klein