Algemene informatie over Geloof.Nu

GELOOF.NU methode voor Geloofsonderwijs.

Een zesjarige methode waarin geloofsleer en bijbelstudie geïntegreerd aangeboden worden. GELOOF.NU kenmerkt zich door

  1. Structuur: wat je leert staat vast en is duidelijk omschreven met heldere leerdoelen.
  2. Flexibiliteit: hoe je leert is variabel, een royale keuze aan verwerkingsopdrachten, lesteksten, verdieping en dichtbij teksten bieden alle mogelijkheid tot variatie.
  3. Creativiteit: lesplaten en diverse opdrachten dagen uit op een alternatieve manier met het onderwerp aan de slag te gaan.
  4. Een eigentijdse aanpak: nieuwe onderwijsontwikkelingen zijn verwerkt in het materiaal, multimedia wordt ingezet en op facebook staan tips en worden ervaringen gedeeld.
  5. Meer maatwerk: GELOOF.NU heeft een eigen lijn in beeld en eenvoudige taal voor als je het moeilijk vindt, inclusief presentaties voor gebruik in kerken.

Naast de methode voor zes jaar (vierjarig voor eenvoudig niveau) heeft GELOOF.NU de volgende materialen:

  • Belijdenisboek – speciaal voor belijdenisgroepen
  • Dit geloof ik! – samenvatting of introductie in beeld en eenvoudige taal, om te starten of voor te bereiden voor belijdenis.
  • Wetskaart, Gebedskaart en Belijdeniskaart – in beeld en eenvoudige taal met presentaties voor gebruik in diensten. De eenvoudige belijdenis is op muziek gezet.

GELOOF.NU uitgaven zijn een productie van Stichting GELOOF.NU en worden uitgegeven door uitgeverij Buijten & Schipperheijn te Amsterdam.

Terug naar de hoofdpagina van Geloof.Nu