Dag 6

Lezen: Ester 2:5-7

 

De mensen die nog in de stad over waren, werden door commandant Nebuzaradan als ballingen weggevoerd.

2 Koningen 25:11a

 

Nieuwe karakters in het verhaal

Voor het eerst lezen we iets over het Joodse volk. Al wordt daar nu pas melding van gemaakt, eigenlijk draait het hele boek Ester om hen. Een leuk feitje is dat dit ook de eerste keer is dat het woord ‘Jood’, in plaats van Hebreeër of Israëliet, in de Bijbel voorkomt.

De Joden woonden al 103 jaar in ballingschap. Ze waren weggevoerd door de commandant van de koning van Babylon, Nebukadnessar II, nadat hij de tempel in Jeruzalem had verwoest (2 Kon. 25). In 538 voor Christus werd Babylon door de Perzen veroverd en toen mocht een eerste groep Joden, onder leiding van Zerubbabel, terug naar Jeruzalem. Het zou nu nog vijfentwintig jaar duren voor Ezra de tweede groep zou terugbrengen (Ezra 7).

 

Mordechai wordt geïntroduceerd als een Jood die was weggevoerd in ballingschap. Hij kan uiteraard niet 103 jaar oud zijn geweest, dus moeten we zijn familie in gedachten houden. Verder lezen we dat hij een goed man was want hij had Ester, zijn nichtje, als pleegdochter aangenomen. Eigenlijk waren ze neef en nicht, maar er heeft waarschijnlijk flink wat verschil in leeftijd tussen de twee gezeten. Ester was wees en zal veel verdriet hebben gehad omdat ze haar ouders moest missen. De karakters die worden geïntroduceerd hebben dus het nodige meegemaakt.

Weet je nog waarom het volk in ballingschap werd gestuurd? Lees het antwoord in 2 Koningen 17:7-23

 

Zingen: Psalm 44:3

 

(Door Almatine Leene, Kracht voor elke dag – bijbelsdagboek 2015, Uitgeverij Vuurbaak)

 

Klik op de cc-knop rechts onderaan om de tekst van het filmpje zichtbaar te maken.

 

 

 

 

Als je een koningskind wilt zijn

Moet je je zo gedragen

En altijd luisteren naar Hem

Als je een kroon wilt dragen

Maar als je ongehoorzaam bent

Kun je niet bij hem passen

Je kunt niet modderig naar binnen

Enkel schoongewassen

Israël, Gods eigen volk

Wilde hem niet horen

Hij waarschuwde, maar zij

Stopten de vingers in de oren

Ook jij bent écht een koningskind

Getuige van zijn daden

Zorg dat je niet met jouw gedrag

Zijn goede naam zal schaden

 

(door Anne Lies Mossel-de Kievit, volg Anne Lies op Facebook)

 

 

 

 

 

 

Extra materialen

We hebben op een aparte pagina extra materialen opgenomen waarmee je de meditatieserie kunt verdiepen. Je vindt er o.a. een themanummer van het bijbelstudiemagazine WegWijs, bijbelstudiefilmpjes en filmpjes voor kinderen.

Neem een kijkje en klik hier.