Dag 4

Lezen: Ester 1:13-22

 

Je zult je man begeren en hij zal over je heersen.

Genesis 3:16

 

Emancipatiebeweging

De koning is woedend omdat Wasti weigert te komen. Hij raadpleegt zijn slimste mensen om te horen of hier iets over in de wet staat. Blijkbaar niet, maar ten slotte heeft de koning alle macht, dus hij roept gewoon een nieuwe wet in het leven. Om te bevestigen dat dit noodzakelijk is doet een van de raadgevers er nog een schepje bovenop. Volgens hem kan de actie van de koningin wel eens het hele land in rep en roer brengen en een emancipatiebeweging in gang zetten.

 

Waarschijnlijk is die gedachte niet helemaal realistisch, maar als macht regeert dan is geen argument te klein. Dat mannen over vrouwen zouden heersen is al voorzegd in Genesis 3. Wasti begeert haar man niet, maar dat maakt in dit geval de heerszucht van mannen niet minder.

 

Wat zie jij vandaag de dag nog terug van wat voorzegd is in Genesis? De relatie tussen mannen en vrouwen lijkt nog altijd vaak om macht te draaien. Toch is daarmee gelukkig niet alles gezegd. Belangrijker is hoe wij, in de eenentwintigste eeuw, laten zien dat door Jezus die voorzegging geen invloed meer heeft op onze relaties. Christus stelt het voorbeeld van dienstbaarheid, en als we Hem volgen zou het niet nodig moeten zijn om in angst voor elkaar te leven. Dan acht je de ander hoger dan jezelf en is er van heersen en begeren geen sprake meer (Rom. 12:10).

 

Zingen: Psalm 17:6

 

(Door Almatine Leene, Kracht voor elke dag – bijbelsdagboek 2015, Uitgeverij Vuurbaak)

 

 

 

 

 

 

Als je écht de tijd neemt om te kijken

Zie je zoveel meer dan wat ik lijk

Als je echt verlangt me te bereiken

Maar ik zie heus wel hoe je naar me kijkt

Jij wilt altijd over mij regeren

Zelf bepalen wat ik doe of laat

En ik heb geen macht me te verweren

Zint het niet, dan sta ik straks op straat

 

 

Ik kan zó oprecht naar jou verlangen

Zoeken naar de man die in je leeft

‘k zou je met mijn blik wel willen vangen

Maar je bent zo druk dat je niets geeft

’s nachts ben ik onzichtbaar in het duister

Overdag hoor ik bij ’t meubilair

Wat kan ik verlangen dat je luistert

Jij bent hier…  maar onbereikbaar ver

 

(door Anne Lies Mossel-de Kievit, volg Anne Lies op Facebook)

 

 

 

Extra materialen

We hebben op een aparte pagina extra materialen opgenomen waarmee je de meditatieserie kunt verdiepen. Je vindt er o.a. een themanummer van het bijbelstudiemagazine WegWijs, bijbelstudiefilmpjes en filmpjes voor kinderen.

Neem een kijkje en klik hier.