Dag 30

Lezen: Ester 10

 

Zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.

Matteüs 20:28

 

Macht

Het boek Ester begon met de rijkdom van koning Ahasveros, en bijna lijkt het ook daarmee af te sluiten. Hij is er zelfs nog rijker op geworden, want door de belastingen die hij in zijn hele rijk inde, kon hij nog meer machtige daden doen en oorlogen voeren. En toch eindigt het boek niet met de koning, maar met Mordechai, de Jood, die in rang onmiddellijk op Ahasveros volgde. Er staat niets over zijn rijkdom: van hem wordt gezegd dat hij in aanzien stond bij zijn volk omdat hij hun geluk nastreefde. Is dat niet een mooi einde? Dat staat in schril contrast met Ahasveros en Haman die misbruik maakten van hun macht: in hoe ze omgingen met vrouwen, met andere volken en met mensen die niet deden wat zij wilden. Ester en Mordechai echter zetten hun macht ten goede in, met het risico hun leven te verliezen.

Het belangrijkste wat we uit dit boek kunnen leren is misschien wel hoe jij je positie gebruikt. Iedereen heeft een plek in dit leven gekregen en daar komt altijd macht bij kijken. Gebruik je die om er zelf beter van te worden of om anderen mee te dienen? Als je Jezus volgt is dat laatste de weg om te gaan. En dan hoeft Gods naam niet eens genoemd te worden. Want je weet dat God de machtigste is en dat Hij jouw leven leidt. Daarvan is Ester een prachtig voorbeeld.

Hoe gebruik jij jouw positie?

 

Zingen: Liedboek 426:5

 

(Door Almatine Leene, Kracht voor elke dag – bijbelsdagboek 2015, Uitgeverij Vuurbaak)

 

 
 

 

 

 

 
 

Geef dat ik dien, op de plek waar ik sta

Steeds ben gericht op uw eer

Heer als ik ‘ja ‘ zeg, maak het een ’ja’

Zodat ik op U lijk, mijn Heer

 

Geef dat ik schijn, op de plek waar ik ben

Steeds meer weerkaats van uw licht

Dat ik toch nooit aan verering wen

Maar steeds op U blijf gericht

 

Maak mij een beeld van de Heer die ik dien

Dat ik van zijn spoor nooit wijk

Geef mij de genade dat ik dan misschien

Ooit op mijn Heiland lijk!

 

 
 
(door Anne Lies Mossel-de Kievit, volg Anne Lies op Facebook)

 

 

 

 

Extra materialen

We hebben op een aparte pagina extra materialen opgenomen waarmee je de meditatieserie kunt verdiepen. Je vindt er o.a. een themanummer van het bijbelstudiemagazine WegWijs, bijbelstudiefilmpjes en filmpjes voor kinderen.

Neem een kijkje en klik hier.