Dag 29

Lezen: Ester 9:20-32

 

God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede, toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.

Psalm 80:8

 

Lot en leiding

Om niet te vergeten wat er is gebeurd stellen Mordechai en Ester het poerimfeest in. Tot op de dag van vandaag vieren de Joden dit feest. Het verhaal van Ester wordt dan verteld en telkens als de naam ‘Haman’ valt maakt men veel kabaal. Er is lekker eten en er zijn verkleedpartijen. Er is zelfs een koekje met de naam hamansoren. Ook geeft men geld aan arme mensen.

De naam van het feest is misschien nog wel het meest boeiend. Poer betekent ‘lot’ en verwijst naar Haman die het lot wierp en zo een dag vond om alle Joden om te brengen. Maar deze voorbestemming bleek door Gods leiding omgekeerd te worden. Het lot bleek niet sterk genoeg. In Psalm 80 wordt dat prachtig verwoord. De aardse macht van koning Ahasveros en Haman, hoe groot ook, stelt niets voor in vergelijking met de hemelse machten van God. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst en dat is waar het poerimfeest aan herinnert.

In Romeinen 8:28 staat dat God alles laat bijdragen aan het goede. Er staat niet dat God alles zo zal leiden dat er niets mis gaat in je leven, maar wel dat je erop mag vertrouwen dat Hij het ten goede keert. Misschien kun je daar nu al iets van zien als je terugkijkt op je leven. En volgens mij kun je dat dan best vieren met een klein feestje.

 

Zingen: Psalm 14:5

 

(Door Almatine Leene, Kracht voor elke dag – bijbelsdagboek 2015, Uitgeverij Vuurbaak)

 

 

Bekijk hier een filmpje met uitleg over het Poerimfeest.

 

 

 

 
 
Soms schreeuw ik: Waarom God? Bij wat er gebeurt

Boos wordt uw weg met mij dan afgekeurd

Dan weet ik het beter, en ben ik brutaal:

Als God van mij houdt, waarom dit allemaal?

 

Maar liefdevol legt U uw hand op mijn mond

Dan knielt u en legt U verband om mijn wond

U droogt alle tranen, en fluistert: Ik ben

En dan komt er rust, door de klank van uw stem

 

U maakt van de puinhoop een prachtig paleis

Want U bent de Schepper en ik eigenwijs

En als ik dan terug kijk dan zie ik het weer

’t was alles zo nodig! Ik kreeg zoveel meer!
 

 
(door Anne Lies Mossel-de Kievit, volg Anne Lies op Facebook)

 

 

 

 

Extra materialen

We hebben op een aparte pagina extra materialen opgenomen waarmee je de meditatieserie kunt verdiepen. Je vindt er o.a. een themanummer van het bijbelstudiemagazine WegWijs, bijbelstudiefilmpjes en filmpjes voor kinderen.

Neem een kijkje en klik hier.