Dag 27

Lezen: Ester 9:1115

 

Waarom hebt u zich op de buit gestort en iets gedaan dat slecht is in de ogen van de HEER?

1 Samuel 15:19

 

Geweld en geweld

De wens van Ester dat zij en haar volk niet zouden worden uitgeroeid lijkt mij zeer plausibel. Nu mag ze nog een wens doen, maar die klinkt wel erg gewelddadig. Blijkbaar was

één dag van verdediging niet genoeg. De zonen van Haman zouden zich kunnen wreken en daarom vraagt ze aan de koning toestemming hen ook te vermoorden.

Ester vraagt vast niet iets ondoordachts, maar voor mij komt het in eerste instantie behoorlijk gewelddadig over. Misschien komt het omdat ik in een hele andere tijd en context leef. In die tijd werkte het vaak zo dat blijven leven een kwestie van oorlog voeren was. Esters doel was niet zomaar geweld of plundering. Dat blijkt ook uit het feit dat een aantal keren wordt gemeld dat de bezittingen van de vijand niet werden aangeraakt. Het mocht wel maar men deed het niet. Waarom niet?

Om daarop een antwoord te krijgen is het goed dit verhaal met dat van Saul te vergelijken. Zij grepen wel naar de buit van hun tegenstanders, met het excuus dat het voor een offer voor de HEER was. Maar God vond dat zo erg dat het Saul zijn koningschap kostte. Geweld is nooit goed, maar de realiteit is soms dat er geen ontkomen aan is. Het grote verschil zit blijkbaar in de reden daarvoor en in je houding. Geweld en geweld zijn niet hetzelfde.

Is volgens jou geweld ooit gerechtvaardigd, wanneer wel en wanneer niet?

 

Zingen: Psalm 7:1

 

(Door Almatine Leene, Kracht voor elke dag – bijbelsdagboek 2015, Uitgeverij Vuurbaak)

 

 

 

 

 

 

 

 

U voert voor ons een helse strijd

Om onze ziel in eeuwigheid

En ieder die dat plan bedreigt

Moet weten dat U dan niet zwijgt

Maar opstaat, en de vijand velt

Die haat en pocht met grof geweld

Uw taal is Liefde ook daarin

U kiest mijn kant, én overwint!

 

Ik strijd voor U de goede strijd

Want U gaf mij de eeuwigheid

En ieder die dat plan bespot

Die dreig ik met de toorn van God

Want ’t is Uw goede Naam mijn Heer

Het geldt uw lof en ook uw eer

Ik haat het plan van wie U haat

Omdat men tegen U opstaat

 
(door Anne Lies Mossel-de Kievit, volg Anne Lies op Facebook)

 

 

 

 

Extra materialen

We hebben op een aparte pagina extra materialen opgenomen waarmee je de meditatieserie kunt verdiepen. Je vindt er o.a. een themanummer van het bijbelstudiemagazine WegWijs, bijbelstudiefilmpjes en filmpjes voor kinderen.

Neem een kijkje en klik hier.