Dag 26

Lezen: Ester 9:110

 

Maar het omgekeerde gebeurde.

Ester 9:1

 

Einde of begin?

En dan, na een heel aantal maanden, is de dag aangebroken waarop de vijanden van de Joden hen proberen aan te vallen. Maar het omgekeerde gebeurde. Het hele boek Ester kan volgens mij worden samengevat met dat ene zinnetje. Elke keer als je denkt dat het mis gaat, gebeurt het omgekeerde.

Dit thema beperkt zich niet tot het verhaal van Ester. In de hele Bijbel zie je dit terugkomen. De zondvloed luidt het einde van de wereld in. Maar juist daarin ligt een nieuw begin. Israël lijkt verloren als ze in Egypte zijn, maar vanaf die tijd groeien ze uit tot een groot volk. Het meest duidelijke voorbeeld is waarschijnlijk het einde van Jezus’ leven. Daarmee lijkt alles afgelopen… maar niets is minder waar. Na drie dagen staat hij op uit het graf en is dit begin beter dan het eind.

Ook ons leven lijkt op een einde te lopen. En ook dat klopt niet helemaal. De bekende dichter en Nobelprijswinnaar Thomas Stearns Eliot (1888-1965) heeft ooit gezegd: In het einde ligt mijn begin. En dat is het omgekeerde van wat wij vaak denken.

Het evangelie gaat over tweede kansen, over een nieuw begin, juist als alles verloren lijkt. In welke situatie je je ook bevindt, geloof dat God die kan omdraaien en een nieuw begin kan maken.

Heb jij in jouw leven al eens meegemaakt dat het omgekeerde gebeurde?

 

Zingen: Liedboek 103:1

 

(Door Almatine Leene, Kracht voor elke dag – bijbelsdagboek 2015, Uitgeverij Vuurbaak)

 

 

 

 

 

 

Als alles lijkt verloren

Wordt er iets nieuws geboren

Want Gods genade is zó groot

Dat het leven voortbrengt uit de dood

Voor wie bij God wil horen

 

(door Anne Lies Mossel-de Kievit, volg Anne Lies op Facebook)

 

 

 

 

Extra materialen

We hebben op een aparte pagina extra materialen opgenomen waarmee je de meditatieserie kunt verdiepen. Je vindt er o.a. een themanummer van het bijbelstudiemagazine WegWijs, bijbelstudiefilmpjes en filmpjes voor kinderen.

Neem een kijkje en klik hier.