Dag 25

Lezen: Ester 8:9-17

 

Vreemdelingen zullen zich bij hen aansluiten en zich voegen bij het volk van Jakob.

Jesaja 14:1

 

Dreiging en vreugde

Na twee maanden en tien dagen is er een nieuw edict. Wat de inhoud en publicatie betreft lijkt het veel op dat van Haman. Een belangrijk verschil is echter dat het zich nu ook tot de Joden richt, en dat het niet gaat om agressie maar om zelfverdediging. Want al was er een nieuwe verordening, de oude gold nog steeds. Er waren in de stad waarschijnlijk nog veel aanhangers van Haman, waaronder zijn tien zonen, die alsnog de Joden wilden doden.

Om die reden zal er uiteraard nog spanning zijn geweest, maar de vreugde over dit nieuwe voorstel was overweldigend. Nu konden de Joden zich tenminste verdedigen! Wat een tegenstelling in vergelijking met het edict van Haman. En daarom werd er overal uitgebreid feestgevierd. Plotseling raakten mensen bevriend met de Joden. Als er staat dat ze zich bij hen aansloten, kan dat betekenen dat ze ook hun godsdienstige gebruiken overnamen, maar dat is niet helemaal zeker. De reden was in elk geval angst. Dat is misschien niet het beste argument, maar het is wel veelzeggend. Voor de Joden is er geen angst meer. Ze ervaren al iets van redding en vieren dat, al is de dreiging daardoor niet helemaal verdwenen.

Hoe leef jij met de dreiging van de dood en het weten dat je zult opstaan?

 

Zingen: Liedboek 135:1

 

(Door Almatine Leene, Kracht voor elke dag – bijbelsdagboek 2015, Uitgeverij Vuurbaak)

 

 

 

 

 

 

 

 

De dood heeft niet het laatste woord

God zelf legt hem het zwijgen op

Gods majesteit en macht zijn groot

Hij roept een halt toe en het stopt

De angel is teniet gedaan

Nu Jezus zélf is opgestaan
 

 
(door Anne Lies Mossel-de Kievit, volg Anne Lies op Facebook)

 

 

 

 

Extra materialen

We hebben op een aparte pagina extra materialen opgenomen waarmee je de meditatieserie kunt verdiepen. Je vindt er o.a. een themanummer van het bijbelstudiemagazine WegWijs, bijbelstudiefilmpjes en filmpjes voor kinderen.

Neem een kijkje en klik hier.