Dag 22

Lezen: Ester 7:710

 

Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt.

Galaten 3:13

 

Vervloekt

De koning blijft niet zitten en loopt van tafel. Waarschijnlijk kon hij Haman niet meer in de ogen kijken. En ook Haman blijft niet zitten, want hij beseft dat zijn leven op het spel staat. Hij werpt zich voor Ester neer. Dat maakt het er niet beter op want de koning ziet dat als aanranding. En dan gaat het allemaal heel snel.

Er zit niets anders op: de belangrijkste dienaar van de koning moet dood. De koning leek totaal afhankelijk van zijn adviseurs, maar blijkbaar betekent Ester echt iets voor hem. Ahasveros hoort van de paal die voor Mordechai klaarstaat en die wordt nu voor Haman gebruikt.

‘Op een gehangene (aan een paal) rust Gods vloek’ (Deut. 21:23). Waarom juist een paal dat symboliseert is moeilijk te zeggen. Misschien wel omdat je dan tussen hemel en aarde hangt. Volgens Paulus zijn niet alleen heidenen vervloekt, maar ook christenen; jij en ik zouden dus ook aan een paal moeten hangen. Maar dat gebeurt niet. Jezus is de vervloekte en hangt in onze plaats tussen hemel en aarde. Best heftig om de paaldood van Haman eens naast die van Jezus te zetten. Beide personen werden gezien als vervloekt.

Wat vind je ervan dat wij eigenlijk ook die vloekdood verdienen?

 

Zingen: Gezang 91

 

(Door Almatine Leene, Kracht voor elke dag – bijbelsdagboek 2015, Uitgeverij Vuurbaak)

 

 

 

 

 

 

 

 

Haman

 

Nu ben je door God uitgespuugd

Hij wil je niet meer kennen

Maar ook de mensen haten jou

En willen ván je rennen

Het vloekhout staat al opgericht

Het is een akelig gezicht

Waar niemand aan kan wennen

 

De hemel sluit zich boven jou

De aarde blijft maar zwijgen

De uren van je eenzaamheid

Lijken aanéén te rijgen

Je gaf jezelf een mensentroon

Dit is nu je verdiende loon

Je kunt geen gratie krijgen

 

Maar in de verte sterft een man

Volmaakt… Hij wíl zich geven

Hij hangt daar aan dezelfde paal

Vervloekt zoals beschreven

Jij sterft, zodat heel Israël leeft

En aan die man het leven geeft

En door Hém mag ik leven!

 

 
(door Anne Lies Mossel-de Kievit, volg Anne Lies op Facebook)

 

 

 

 

Extra materialen

We hebben op een aparte pagina extra materialen opgenomen waarmee je de meditatieserie kunt verdiepen. Je vindt er o.a. een themanummer van het bijbelstudiemagazine WegWijs, bijbelstudiefilmpjes en filmpjes voor kinderen.

Neem een kijkje en klik hier.