Dag 20

Lezen: Ester 6:12-14

 

Dan zal heel Israël worden gered.

Romeinen 11:26a

 

Trouw

De vrolijkheid van Haman is omgeslagen in een jammelijke toestand. En zijn familie maakt het er niet beter op. De vorige avond hadden ze hem nog geholpen met een plan om van Mordechai af te komen, nu stellen ze vast dat hij, hoe dan ook, volledig gaat verliezen: Tegen een Jood kun je niet op. Dat is best een bijzondere uitspraak. De familie krijgt geen tijd om dat toe te lichten, Haman moet alweer naar een etentje toe. Maar misschien kunnen wij er vandaag toch nog even over doordenken.

Waarom kun je tegen het Joodse volk niet op? Omdat God aan hun kant staat? Dat is wel wat de Bijbel ons leert. God kiest Israël uit als zijn volk. Hij wilde daardoor andere volken laten zien wie de levende God is zodat ook zij zouden gaan geloven. Al keert Israël zich voortdurend van Hem af, God blijft trouw en dat bewijst dat Hij een goede God is. Sinds Jezus’ komst is dat niet anders geworden. Christenen uit andere volken mogen nu ook bij Israël horen, maar dat betekent niet dat wij Joden zijn geworden. God heeft nog altijd een plan met zijn volk. Lees maar eens Romeinen 9-11. Maar zoals Gods trouw voor Israël geldt, geldt dat ook voor jou en mij; tegen een christen kan niemand op!

Hoe zie jij Gods trouw voor Israël en voor jezelf?

 

Zingen: Psalm 98:2

 

(Door Almatine Leene, Kracht voor elke dag – bijbelsdagboek 2015, Uitgeverij Vuurbaak)

 

 

 

 

 

 

Mijn Vader is sterker dat wat jij verzint

En slimmer dan alles waar jij mee begint

Mijn Vader is vol van rechtvaardige kracht

De beste, de knapste, Hij heeft álle macht

 

Met Hém aan mijn zij, kan ik alles verslaan

Al lijk ik alleen, ik kan iedereen aan

Want Hij heeft beloofd dat Hij is wie Hij is

als jij tegen mij bent, dan sla je straks mis

 

Kijk uit, want mijn Vader die komt voor me op

Als jij me wilt grijpen dat zet ie je stop

Ik ben niet meer bang voor je dreiging en macht

Want Ik hoor bij Hém en Hij heeft het volbracht! 

 
(door Anne Lies Mossel-de Kievit, volg Anne Lies op Facebook)

 

 

 

 

 

 

Extra materialen

We hebben op een aparte pagina extra materialen opgenomen waarmee je de meditatieserie kunt verdiepen. Je vindt er o.a. een themanummer van het bijbelstudiemagazine WegWijs, bijbelstudiefilmpjes en filmpjes voor kinderen.

Neem een kijkje en klik hier.