Dag 2

Lezen: Ester 1:5-9

 

Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik kom hier om van de honger.

Lucas 15:17

 

Feesten in overvloed

Na zes maanden feest voor de hoge pieten mochten de mannelijke inwoners van Susa, de hoofdstad van het rijk, ook nog een vorkje mee prikken in de paleistuin. De vrouwen vierden feest in het paleis zelf. Dit festijn duurde aanzienlijk korter in vergelijking met het event waar we gisteren over lazen; slechts zeven dagen. Het was wel even uitbundig: gouden bekers, liters en liters wijn en een adembenemend decor. Het schijnt zelfs dat de Perzische koningen kostbare edelstenen in hun baard droegen! De enige regel was dat er geen beperkingen golden. Zo’n feest wil je toch niet missen? Dit gedeelte laat me denken aan de verloren zoon die verlangt naar het huis van zijn vader. Daar was overvloed, terwijl hij nu honger leed.

 

In de Bijbel lees je dat feesten iets laten zien van Gods goedheid. Er is echter een verschil tussen de feesten van Ahasveros en van God: de rijkdom die de schepper ons wil geven gaat dieper dan die van de aardse koning. In overvloed leven betekent vooral dicht bij God zijn. En dat mag je nu al ervaren. Al maak je op aarde geen letterlijk feest mee, Gods aanwezigheid maakt je rijk.

Is het belangrijk om God te zien als iemand die graag wil dat we in overvloed leven?

 

Zingen: Psalm 36:2

 

(Door Almatine Leene, Kracht voor elke dag – bijbelsdagboek 2015, Uitgeverij Vuurbaak)

 

 

 

 

 

 

 

 

Het grote feest

 

 

Het is maar hoe je het bekijkt:

Dit feest waar slechts  mannen tellen

Waar totaal geen regels gelden

En de pracht en praal vermelden:

Hier regeert de mens

 

 

Maar wanneer je vergelijkt

Met de eer die God wil geven

Om met vreugd bij Hem te leven

Zonder vragen, angst en beven

Is de rust intens

 

 

Rijkdom lijkt van buiten goed

Maar het hart dat God kan winnen

Heeft zijn rijkdom diep van binnen

Dat kan enkel Hij verzinnen

Die ons álles gaf

 

 

Het getuigt van pure moed

Hier je leven los te laten

Te verdrinken in het water

En met hém te komen later

Uit een open graf

 

 

(door Anne Lies Mossel-de Kievit, volg Anne Lies op Facebook)

 

 

 

 

 

  

 

Extra materialen

We hebben op een aparte pagina extra materialen opgenomen waarmee je de meditatieserie kunt verdiepen. Je vindt er o.a. een themanummer van het bijbelstudiemagazine WegWijs, bijbelstudiefilmpjes en filmpjes voor kinderen.

Neem een kijkje en klik hier.