Dag 13

Lezen: Ester 3:12-15

 

De HEER zag dat alle mensen op aarde slecht waren: alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. Genesis 6:5

 

Kristallnacht

Stel je voor, een brief waarin staat dat alle Nederlanders vermoord moeten worden op 13 december 2017. Dat is te gek voor woorden. Zoiets kun je je niet voorstellen in een westers land. Toch gebeurde dat nog maar kort geleden in Duitsland. Een van de eerste pogingen was de Kristallnacht. Van 9 op 10 november 1938 (de verjaardag van Luther) werden in heel Duitsland Joden aangevallen, bijna tweeduizend synagogen in brand gestoken en duizenden winkels en bedrijven vernield.

Ook Haman had een dag, de dertiende van de twaalfde maand, gepland waarop alle Joodse kinderen, mannen en vrouwen vermoord moesten worden. Hoe kan het dat zulke dingen gebeuren? Blijkbaar zijn mensen in staat tot de meest wrede daden. Niet slechts anderen, ook jij en ik.

De bekende Joodse hoogleraar Hannah Arendt woonde in 1961 het proces tegen Adolf Eichmann bij. Het viel haar op dat hij niet als een monster oogde, maar eerder als een onbetekenend persoontje dat in staat was gebleken miljoenen Joden om te brengen. Ze komt tot de conclusie dat het kwaad iets raadselachtigs heeft. Het is niet iets radicaals maar eerder een optelsom van verschillende activiteiten. Arendt sluit aan bij wat de Bijbel ons leert over het kwaad. Dat betekent dat we ook vandaag de dag alert moeten zijn op tekenen van haat tegen bepaalde mensen of bevolkingsgroepen.

Denk jij dat je ook in staat zou zijn tot erge dingen?

 

Zingen: Psalm 146:3

 

(Door Almatine Leene, Kracht voor elke dag – bijbelsdagboek 2015, Uitgeverij Vuurbaak)

 

 

 

 

 

 

Wie kent ons hart dan U alleen

En wie doorgrondt de daden

Die wij in gedachten beraden

 

Wie kent ons hart dan U alleen

En wie begrijpt de keren

Dat wij super vaag redeneren

 

Wie kent ons hart dan U alleen

En wie verkent de gedachten

Waarin wij onze daden verzachten

 

O schepper Geest, waai door ons heen

Want we snappen ons niet

U snapt ons alleen

 

 

(door Anne Lies Mossel-de Kievit, volg Anne Lies op Facebook)

 

 

 

 

Extra materialen

We hebben op een aparte pagina extra materialen opgenomen waarmee je de meditatieserie kunt verdiepen. Je vindt er o.a. een themanummer van het bijbelstudiemagazine WegWijs, bijbelstudiefilmpjes en filmpjes voor kinderen.

Neem een kijkje en klik hier.