Dag 1

Lezen: Ester 1:1-4
Hij is de HEER, de God van de hemelse machten; HEER is zijn naam!
Hosea 12:6

 

Een sprookje

De komende periode gaan we het boek Ester lezen. Dat dit verhaal in de Bijbel staat is best bijzonder want Gods naam zullen we nergens tegenkomen. Het lijkt ook eerder op een sprookjesverhaal waarin rijkdom, spanning, macht en schoonheid centraal staan. Dat begint al bij de introductie van koning Ahasveros, de vijfde koning van Perzië (het huidige Iran). Hij regeerde van 486-465 voor Christus over een gebied dat tegenwoordig Pakistan tot Noord-Sudan beslaat. Het enorme rijk kende honderdzevenentwintig districten. Nederland stelt daar niets bij voor.
Deze machthebber besluit om voor al zijn ministers, belangrijke legeraanvoerders en staatssecretarissen een enorm feest te geven. Dat deden Perzische koningen wel vaker voordat ze op oorlogspad gingen. Het doel was onder andere om een gevechtsstrategie te bepalen voor de verovering van Griekenland. Op het feest liet hij zien dat hij genoeg geld had om dat te doen. Daarom duurt het festijn niet een avondje of weekend, maar een halfjaar lang!
Het verhaal begint dus gelijk spectaculair. De koning heeft alle macht, en God lijkt er niets mee te maken te hebben. Maar niets is minder waar. Deze periode zullen we zien dat God achter de schermen de leiding heeft: zijn bestaan is niet afhankelijk van het noemen van zijn naam.

 

Wat vind je ervan dat Gods naam in dit boek geen enkele keer voorkomt?

 

Zingen: Psalm 2:1, 2, 4

 

(Door Almatine Leene, Kracht voor elke dag – bijbelsdagboek 2015, Uitgeverij Vuurbaak)

 

 

Een Engels fimpje – klik op de knop met het tandwieltje rechts onderaan. Onder ‘subtitles’ kun je kiezen voor Nederlandse ondertiteling.

In het filmpje wordt het hele bijbelboek kort uitgelegd. Bekijk eventueel een gedeelte en in de loop van de serie de rest.

 

 

 

Deze koning is beroemd
Weelde vraagt om sterke benen
Maar nu Uw naam niet wordt genoemd
Bent U niet direct verdwenen

 

U staat boven deze macht
Al zijn arrogante daden
Maken dat U spot en lacht
Niemand kan Uw plan nog raden

 

Wie U mist die heeft het mis
Want met onze kromme stokken
Durft U toch een slag te gokken
Die puur, recht en zuiver is

 

 

(door Anne Lies Mossel-de Kievit, volg Anne Lies op Facebook)

 

 

 

 

Extra materialen

We hebben op een aparte pagina extra materialen opgenomen waarmee je de meditatieserie kunt verdiepen. Je vindt er o.a. een themanummer van het bijbelstudiemagazine WegWijs, bijbelstudiefilmpjes en filmpjes voor kinderen.

 

Neem een kijkje en klik hier.