Dag 20

Lezen: Hebreeën 13:7-16

Laten we dus het kamp verlaten, ons bij hem voegen en delen in zijn vernedering.
Hebreeën 13:13

 

Vrijwillig buitenstaander

 

Het is belangrijk dat je goede relaties onderhoudt met de mensen om je heen. Hoe kun je anders ooit aan hen de goede boodschap kwijt? Tegelijk merk je dan dat je in veel opzichten buitenstaander bent. Je vindt andere dingen belangrijk. We hebben hier geen blijvende stad, maar richten ons op de komende. Zo gaat de brief aan de Hebreeën verder. Je bent toekomstgericht. Daar komt bij dat je soms duidelijk afstand moet nemen van dingen die in de rest van de samenleving heel gewoon geworden zijn.

 

Dat is niet iets van de laatste tijd; het moest ook al in de tijd van de Bijbel. In onze tekst klinkt ook de aansporing door om dat te doen. Je bent navolger van Christus? Dat betekent ook delen in zijn vernedering. Het aparte in onze tekst is dat je dat niet alleen overkomt, maar dat je er zelfs voor kiest. Je wordt vrijwillig buitenstaander, zoals Hij ook vrijwillig buiten de stadspoort geleden heeft.

 

Duidelijk genoeg. Je kunt het echter alleen in praktijk brengen wanneer je midden in deze wereld staat. Dan proef je de smaad van Christus in de spot met het geloof, door de mensen. En dan kun je ervoor kiezen je Heer te volgen. Met Hem op weg naar de stad van de toekomst.

‘Gelukkig zijn zij die vervolgd worden’

Wil je de Opkijken zomerserie volgen? Meld je hier aan en ontvang wekelijks een melding in je mailbox!