Wat zegt de Bijbel over schepping versus evolutie?

 

Het doel van dit artikel is niet om een wetenschappelijk argument in het “schepping versus evolutie” debat aan te reiken. Als je op zoek bent naar wetenschappelijke argumenten vóór de bijzondere schepping en/of tegen evolutie, dan kunnen we de volgende websites van harte aanbevelen: Answers in Genesis en Institute for Creation Research.

 

Het doel van dit artikel is om uit te leggen waarom het schepping versus evolutie-debat volgens de Bijbel überhaupt bestaat. Romeinen 1:25 verkondigt het volgende: “Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen; ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper, die moet worden geprezen tot in eeuwigheid. Amen.”

 

Een sleutelfactor is dat we allemaal moeten herkennen dat de overgrote meerderheid van de wetenschappers die in evolutie geloven tevens atheïsten of agnostici zijn. Er zijn wetenschappers die in de een of andere vorm van theïstische evolutie geloven en er zijn andere wetenschappers die een Deïstische kijk op God hebben (dat wil zeggen: God bestaat maar is niet bij de wereld betrokken… alles volgt een natuurlijke loop). Weer anderen kijken op een oprechte en eerlijke manier naar de data en komen op basis daarvan tot de conclusie dat de evolutieleer beter met de data overeenkomt. Maar nogmaals, zij vormen een onbeduidend percentage van de wetenschappers die de evolutieleer aanhangen. De overgrote meerderheid van de evolutionistische wetenschappers gelooft dat het leven zonder ook maar ENIGE tussenkomst van een hoger Wezen is geëvolueerd. Evolutie is per definitie een naturalistische wetenschap.

 

Lees verder op de website Got questions?

 

Op debijbelzegt.nl vonden we een pagina over schepping versus evolutie.

Christenen die de bijbel letterlijk nemen beweren dat de evolutietheorie van Darwin niet waar kan zijn omdat deze strijdig is met “het scheppingsverhaal” in Genesis. Nu wil het feit dat “het scheppingsverhaal” helemaal niet bestaat omdat de bijbel twee verschillende scheppingsverhalen bevat die op belangrijke punten met elkaar in tegenspraak zijn.

[NB: de eerste 3 verzen van Genesis 2 zijn de afsluiting van het eerste scheppingsverhaal. Dat bij vers 4 een nieuw verhaal begint blijkt ondermeer uit het feit dat “God” hier plotseling “HEERE” wordt genoemd.]

Lees verder

 

Terug naar themadossier

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

*