scheppingSchepping versus Evolutie is een vraagstuk waar ieder mens op een bepaald moment mee geconfronteerd wordt. Tegenwoordig wordt ons al vanaf de basisschool geleerd dat de Evolutietheorie het ontstaan van de mens verklaart en dat idee onthouden we totdat we met andere ideeën in aanraking komen…

 

De evolutietheorie is bedacht door Charles Darwin en is opgedoken in 1859. De theorie gaat ervan uit dat door willekeurige chemische reacties over lange tijd soorten zijn ontstaan en soorten kunnen overgaan in andere soorten. Dit als van vis naar vogel of zelfs van bacterie tot mens. De evolutietheorie beweert dat de aarde miljarden jaren oud zou zijn.

 

De schepping (of ‘creationisme’) is al sinds het begin van de mens gekend. Allerlei religies zijn overtuigd dat de mens wel geschapen moet zijn door een Schepper, een God. Dit komt overeen met het christendom, waarin de Bijbel leert dat de wereld en de mens is geschapen door God. God is degene die de mens heeft ontworpen, met hersenen, een vrije wil, een geweten en een uniek DNA. Deze leer gaat uit van een jonge aarde van zo’n 6.000 jaar, op basis van historische geschriften en vondsten in archeologie.

 

Lees verder op de website Huis van God

Terug naar themadossier

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

*