Toolkit

Met dit vriendschapsprogramma van Ark Mission krijgen kerken concrete tools aangereikt om eenzame ouderen aan gezinnen te koppelen met als doel duurzame en betekenisvolle relaties op te bouwen en zo eenzaamheid onder ouderen terug te dringen.

 

Ark Mission wil met dit programma recht doen aan deze kwetsbare groep. Omdat God ons aan elkaar gegeven heeft om in verbondenheid met elkaar te leven. Juist de oudere generatie heeft een schat aan levenswijsheid en geloofswijsheid opgedaan die het waard is om met anderen te delen. Om dit te stimuleren heeft Ark Mission speciaal voor kerken in Nederland dit vriendschapsprogramma Voor de geraniums ontwikkeld, zodat ouderen de kans krijgen hun wijsheid door te geven. Dát geeft hun leven zin!

 

Het vriendschapsprogramma is voor alle type kerken geschikt. En kan zelfs ingezet worden om gezinnen met uw kerk te laten kennismaken. Het programma beslaat een periode van vier weken. Na die vier weken zijn er koppels ontstaan tussen eenzame ouderen en gezinnen.

 

Geïnteresseerd in dit programma?

Vraag dan de toolkit aan via www.voordegeraniums.nl.

Vindt u dat nog een stap te ver, dan kunt u ook het inspiratieboekje Leven in verbondenheid bestellen via www.voordegeraniums.nl. Het boekje laat zien wat leven in verbondenheid met anderen betekent. Het geeft een Bijbels antwoord op eenzaamheid.