Dag 26: Het goede nieuws

Lezen: Marcus 1:32-38

 

Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. (Marcus 1:35)

 

 

Het goede nieuws

Het is laat geworden die avond: nadat de zon ondergegaan is, komen de mensen met al hun zieken bij Jezus op bezoek. Dat belet Jezus niet om de volgende ochtend vroeg op te staan. Terwijl de mensen van alles van Hem willen, zoekt Hij zijn Vader. Veel tijd wordt Hem niet gegund, maar Jezus laat Zich niet van de wijs brengen door de nood en het zuchten van mensen die van alles van Hem verwachten. Hij richt Zich op datgene waarvoor Hij gekomen is: het goede nieuws brengen aan iedereen. Opvallend is de zin: ‘Iedereen is naar u op zoek!’ Je zou kunnen zeggen dat dit een claim op Jezus legt, maar Hij is er niet van onder de indruk. Het lijkt zelfs wel of dit is wat Hij wil: ook in de omgeving wil Hij het goede nieuws gaan brengen en dan zullen er dus nog meer mensen naar Hem op zoek gaan.

Het is goed nieuws als je Jezus zoekt! Precies op diezelfde manier zoekt Jezus ook zijn Vader. Daar op die eenzame plek ligt een geheim: Hij komt terug bij zijn focus en doel. Hij luistert naar God in plaats van naar mensen. Heb jij ook zo’n plek in jouw leven?

 

 

 

 

(Door Mirjam van der Vegt, Kracht voor elke Dag – bijbelsdagboek 2016, Uitgeverij Vuurbaak.

Meer over Mirjam: mirjamvandervegt.nl.)

  [indeed_popups id=8]