Dag 16: Rustpunt in de dag

Lezen: Psalm 56

 

In het uur dat ik u aanroep wijken mijn vijanden. (Psalm 56:10a)

 

 

Rustpunt in de dag

Elke dag een uur met God: dat sleepte een man van midden vijftig erdoorheen toen hij op zijn werk vals werd beschuldigd van allerlei zaken. Ze probeerden hem eruit te werken en haalden hem op allerlei manieren onderuit. Hij ging aan zichzelf twijfelen, maar dat ene uur met God bracht hem elke keer weer nieuwe vrede. In dat uur kreeg hij geen antwoorden, maar was er de wetenschap dat er iemand was die zijn hart echt zag. Ook al werd hij vals beschuldigd, in dat uur was het Gods mening dietelde.

Ook David zat in zo’n situatie: hij werd achtervolgd door Saul en zijn leven was niet veilig. Het had hem voor altijd onzeker en angstig kunnen maken, maar elke keer weer zocht hij dat uur met God. In dat uur bij God ervaarde David iets van Gods liefde. In Psalm 30:8 zegt hij daarover: ‘Heer, u had mij lief en ik stond als een machtige berg.’

Dat uur is een rustpunt waarin je je opnieuw kunt focussen op wiens mening werkelijk telt. Een uur waarin je je hoofd naar boven kunt heffen en ontdekt hoeveel ruimte er is. Al belagen je vijanden je van alle kanten: God biedt een opening.

 

Ken jij ook zo’n uur per dag? Een uur met een hek eromheen, als rustpunt midden in de dagelijkse strijd?

 

 

 

 

 

(Door Mirjam van der Vegt, Kracht voor elke Dag – bijbelsdagboek 2016, Uitgeverij Vuurbaak.

Meer over Mirjam: mirjamvandervegt.nl.)