Dag 10: Tegen alle woorden in

Lezen: 1 Koningen 19:8-13

 

Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries.  1 Koningen 19:12

 

 

Tegen alle woorden in

De Engelse vertaling van dit vers is opvallend: the Lord was in a sheer silence. Ook wordt in vertalingen gesproken van a still small voice of God. God openbaart Zich in de stilte aan Elia. Deze gebeurtenis staat tussen twee vragen van God in. In vers 9 vraagt Hij: ‘Elia, wat doe je hier?’ Diezelfde vraagt stelt God opnieuw in vers 13. Vaak wordt dit gedeelte aangehaald als het gaat over God die spreekt in de stilte. Zijn zachte fluisterstem is daar waar de geluiden verstommen. En Elia heeft hier blijkbaar ervaring mee, want bij de aardbeving en het vuur komt hij niet naar buiten. Pas bij deze zachte bries slaat hij zijn mantel voor zijn gezicht en verlaat hij zijn grot. God trekt aan hem zonder veel geweld en woorden. Gods tegenwoordigheid – die tegen alle woorden ingaat – is heilig. Hij hoeft niet iets te doen om duidelijk te maken wie Hij is.

Ook al leven we in een drukke rumoerige maatschappij, toch zijn er nog stiltes te vinden. Stiltes waarin ook God Zich kan laten vinden. Misschien op een heideveld, maar het kan ook op een druk station zijn waar iedereen langs elkaar heen loopt. Neem een moment de tijd om stil te staan en te weten dat God er ook bij is, in deze stilte. En Hij stelt ook jou de vraag: wat doe je hier?

 

 

 

(Door Mirjam van der Vegt, Kracht voor elke Dag – bijbelsdagboek 2016, Uitgeverij Vuurbaak.

Meer over Mirjam: mirjamvandervegt.nl.)