Lijdenstijdserie, zondag 6: Palmpasen

De zesde zondag in de veertigdagentijd is palmzondag, waarop stilgestaan wordt bij de intocht van Jezus in Jeruzalem, zoals die al voorspeld was in Zacharia 9:9:

Juich, Sion,
Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde!
Je koning is in aantocht,
bekleed met gerechtigheid en zege.
Nederig komt hij aanrijden op een ezel,

Bijbeltekst

(link naar tekst, wordt in nieuw venster geopend)
Lucas 19 vers 29 tot 40

Filmpje: Wie is de Koning?

Toelichting

Misschien vind je het filmpje met het ezeltje wat kinderachtig of absurd, maar toch is de boodschap bloedserieus en nog altijd actueel: Jezus is de Koning, Hij moet meer worden en ik minder (Johannes 3:30). Als de mensen Jezus met Palmpasen toejuichen en hun mantels voor Hem uitspreiden krijgt Jezus dus precies wat Hij verdient: alle lof en eer. Als koning van hemel en aarde heeft Hij hier recht op, zelfs zo dat als de mensen het hem niet prijzen, de stenen in gejuich zullen uitbreken (Lucas 19:40). Jezus intocht in Jeruzalem stelt ons de vraag hoe we Hem zelf binnenhalen, in onze stad en in ons leven.

Vragen:

  • Wie is vandaag koning in jouw leven, wie geef jij de eer?
  • Een week nadat ze Jezus feestelijk binnengehaald hadden, schreeuwden de mensen van Jeruzalem: “Kruisig hem!”. Hieruit blijkt wel hoe wispelturig mensen vaak zijn. Ook in je persoonlijk geloofsleven kan het moeilijk zijn het enthousiasme vast te houden. Wat kun je doen om Jezus in jouw leven toch steeds ‘meer’ te laten worden?