In dit artikel wil ik een aantal richtlijnen noemen, die kunnen helpen om Gods leiding duidelijker te begrijpen in ons dagelijkse leven. Het is zeker niet zo dat na het lezen van dit artikel altijd klip en klaar zal zijn wat Gods wil is in iedere situatie, maar ik zal proberen een paar bijbelse criteria te noemen, waardoor het in veel gevallen duidelijk is of hoe het duidelijker kan worden wat de wil van God is.

 

Johannes 10:4 Wanneer hij zijn eigen schapen alle naar buiten gebracht heeft, gaat hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen.

De schapen volgen de herder, omdat zij zijn stem kennen. Dit is een eerste voorwaarde om Gods leiding te onderkennen. De schapen volgden de herder, want ze herkenden zijn stem. Wij moeten ook onze Herder persoonlijk kennen. Wij moeten hebben geknield bij het kruis, onze zonden hebben beleden en Hem hebben aangenomen als onze Heiland. Als we Hem niet persoonlijk kennen, kan Hij ons niet leiden en kunnen wij Hem niet verstaan.

 

Joh. 14:26 maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.

Als wedergeboren christenen hebben we de Heilige Geest ontvangen. De Heilige Geest wil en zal ons leiden op onze levensweg. De Heer kan ons door Zijn Heilige Geest duidelijk maken wat Zijn wil is voor onze dagelijkse weg. Hij kan ook bijbelteksten in herinnering brengen, die te maken hebben met keuzes in ons leven. Voorwaarde voor het in herinnering brengen van teksten is natuurlijk wel dat we Gods Woord hebben gelezen en overdacht, zodat Hij op bepaalde momenten de juiste teksten in onze gedachten kan brengen.

 

Klik hier om het volledige artikel te lezen.

Lees verder in het dossier over Gods leiding en onze verantwoordelijkheid.

Categorie:

Meer

Tags:

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

*