Laat mij niet alleen (2)

Naar aanleiding van het interview (dat je hier kunt lezen) vroeg Opkijken aan Mirthe welke tips zij aan kerkelijk werkers zou geven. Bijvoorbeeld aan kerkenraadsleden, jeugdleiders en catecheten, maar ook in het algemeen aan kerkleden.

 

Zij antwoordde: “Zorg extra goed voor mensen die het psychisch moeilijk hebben! Net als een gemeentelid dat ziek is, hebben zij extra aandacht en pastorale zorg nodig. Ook als ze er niet zelf om vragen. Dat betekent dus niet alleen een jaarlijks huisbezoek. In een uurtje vertellen hoe het gaat met je gezin is onmogelijk als iemand niet echt op de hoogte is. En een ouderling kan ook niet in zo’n korte tijd bedenken hoe hij je kan bemoedigen. Daardoor werden de huisbezoeken bij ons vaak een grote teleurstelling. Je wilt zó graag steun en bemoediging, maar meestal kwam het niet verder dan: “Wat moeilijk voor jullie.” En: “Zullen we samen bidden?”

 

Zorg dus dat zo’n gezin in beeld is, dat er regelmatig wordt gevraagd hoe het gaat. En bemoedig hen als dat kan! Misschien is het een idee om een maatje/buddy te koppelen aan een gezin of persoon met psychische moeilijkheden. Net zoals dat vaak gebeurt bij mensen met een verstandelijke beperking.
Wees als jeugdleider/catecheet niet bang om af en toe aan de ouders te vragen hoe het thuis gaat. Een kind/jongere zal dit zelf niet laten merken en er misschien ook liever niet over praten. Maar het is wel goed om op de hoogte te zijn. Ook als je niet goed weet waar je wel of niet goed aan doet bij deze jongere, kun je dat gerust eens aan de ouders vragen.

 

En verder: laat deze mensen niet links liggen! Ook de jongeren niet. Ouders, spoor je eigen kinderen aan om deze jongeren erbij te blijven betrekken. Als ze niet mee willen doen met activiteiten, kijk dan of er dingen zijn die ze wel zouden willen of kunnen. Laat deze jonge mensen merken dat ze er – ondanks hun beperkingen – ook bij horen!”

 

 

Klik hier om naar het themadossier over eenzaamheid te gaan. Je vindt er achtergronden, materialen om met het thema aan de slag te gaan in de gemeente en ervaringsverhalen.