Als ik God niet zie

(Deze overdenking is overgenomen met toestemming van zussenliefde.nl.)

 

‘Hoe lang nog, HEER, zult U mij vergeten,

hoe lang nog verbergt U voor mij uw gelaat?’

Psalm 13:2

 

 

Lieve zussen,

 

Toen mijn zoon als kleuter een kleine ingreep moest ondergaan, mocht ik geen minuut uit het zicht verdwijnen.

Steeds zochten zijn onrustige oogjes mij op.

Ja, zolang je je moeder maar kunt zien, dan ben je niet zo bang.

Dan kun je het wel aan.

Haar aanwezigheid geeft een veilig gevoel.

 

‘Hoe lang nog verbergt U voor mij uw gelaat?’ vraagt David wanhopig.

Hij voelt zich als een bang, verlaten kind.

God lijkt hem wel vergeten te zijn.

David heeft zelfs het gevoel dat God boos op hem is…

Zou hij iets verkeerd hebben gedaan?

Wat zou anders de reden kunnen zijn dat zijn vijanden hem zo belagen?

 

David zou zijn verdriet aankunnen… mét God.

Gods aanwezigheid zou hem rust en veiligheid geven.

Maar nu lijkt het alsof God ‘zijn gelaat voor hem verborgen heeft.’

Dit is een vaste uitdrukking in de Bijbel.

Als God zijn gelaat verborg, betekende dit dat Hij zich in toorn van zijn volk afgekeerd had.

Maar als God hen ‘zijn gelaat toewendde’, ontfermde Hij zich over hen.

 

David moet er niet aan denken dat het niet goed zou zijn tussen God en hem.

Hij houdt zoveel van God! Hij wil zo graag dicht bij Hem zijn.

En er is nog iets…

David zou het niet kunnen hébben dat zijn vijanden zouden winnen en hem zouden uitlachen.

Daar zou Gods eer immers mee gemoeid zijn!

 

Misschien kun jij je wel vinden in Davids gevoelens.

Soms lijkt het wel alsof God niet bij je is.

Net als David word je ‘gekweld door zorgen en overstelpt door verdriet.’ (vers 3)

Je vraagt je af of God je vergeten is, of Hij misschien boos op je is.

Zit je daardoor soms in de problemen?

Waar is Gods veilige, vertrouwde aanwezigheid, waardoor je alles aankunt?

 

Maar toch eindigt deze psalm positief.

‘Ik vertrouw op uw liefde,’ zegt David.

Daar klemt hij zich aan vast, daarin vindt hij rust.

Hij houdt van God en hij zoekt God met heel zijn hart.

David weet dat Gods liefde zó groot is dat Hij zijn kinderen nooit zal vergeten!

 

Dat mag ook ons vertrouwen zijn.

God vergeet je niet, al mag dat soms zo voelen.

Vind rust in zijn liefde en trouw.

God zal voor je zorgen!

 

Liefs van Grace

 

© 2017 Grace, zussenliefde.nl

 

 

Filmpje: How long, o Lord (Brian Doerksen)

 

 

 

 

Klik hier om naar de hoofdpagina van het themadossier te gaan.

 

 

Wij komen in actie tegen eenzaamheid! Bekijk de actiewebsite www.samenvoorverbinding.nl van LPB media (waar Opkijken een onderdeel van is).