Dossier Gods nieuwe wereld

 

 

De Bijbel is het grote verhaal over hoe God een volk verlost, voor Zijn heerlijkheid en door Zijn genade. Hij laat Zichzelf daarin zien. En de Bijbel is geestelijk voedsel. Om geestelijk te groeien is het nodig erin te lezen.

Wil jij deze zomer samen met ons God beter leren kennen en Hem leren gehoorzamen? Samen leren, onderzoeken en ontdekken dat God je de waarheid geeft als je Hem erom vraagt. Dan groeit niet alleen je kennis maar je zult ook Zijn geweldige liefde meer en meer ervaren.

Daarom vind je in dit zomerdossier allerlei verdiepende materialen die passen bij de inhoud van de landelijke open lucht kerkdienst. Iedere week publiceren we een nieuw dossieronderdeel dat aansluit bij de kerkdienst van die betreffende week. Deze kerkdienst is terug te zien op Beleefmee.nl.

Onderwerp van deze kerkdiensten in de zomerperiode is: Gods nieuwe wereld… waarin we volledig kennen, zoals we zelf gekend zijn.

 

We wensen je een gezegende zomer toe!

 

 

Zomer 2020