Leerzaam, inspirerend – en eigenzinnig:

Henk Geertsema over Bijbel en evolutie

Prof. Henk Geertsema schreef met Bijbel en evolutie een indrukwekkend boek. Het behelst een integere zoektocht naar de bedoeling van de Bijbel in relatie tot de oorsprongsvragen. Het is voor een filosoof ook een opvallend gelovig boek. In een Epiloog biedt Geertsema zelfs nog een mooi persoonlijk geloofsgetuigenis. Maar de eerbied voor de Schrift is voortdurend voelbaar. Geertsema is behalve filosoof dan ook theoloog en heeft zich blijkens zijn verantwoording ook goed in de theologische literatuur ingelezen.

 

In vergelijking met andere recente boeken over christelijk geloof en evolutie richt Geertsema zich niet zozeer op allerlei theologische kwesties maar op de vraag hoe de Bijbel gelezen wil worden in relatie tot evolutie. Dat gebeurde in die andere boeken natuurlijk ook wel, maar Geertsema pakt het consequenter aan. Hij kijkt “systematisch (…) naar alle teksten in de Bijbel waarvan wel gedacht wordt dat ze in strijd zijn met de theorie van de evolutie” en stelt daarbij de vraag welke ruimte de Bijbel geeft voor de resultaten van de hedendaagse (evolutie)wetenschap (8). Opvallend is dan dat hij die resultaten eigenlijk niet afzonderlijk bespreekt. Wel geeft hij in allerlei hoofdstukken en passant korte schetsen van “het beeld dat de evolutietheorie oproept” (85). Het tweede kernwoord uit de titel van het boek krijgt zodoende wat minder reliëf dan het eerste. Dat is voor de lezer wat onhandig maar tot problemen leidt het niet, omdat achter de kenschetsen veel kennis van zaken schuilgaat. Bovendien bakent Geertsema zorgvuldig af wat wetenschap wel en niet kan doen – komend uit de traditie van Herman Dooyeweerd heeft hij een scherp oog voor haar beperkingen.

 

Lees verder op de website Sophieonline.nl

Bijbel en evolutie

Blog van BOB WIELENGA op Onderwegonline | 3 SEPTEMBER 2021

(Bob Wielenga is emeritus predikant van de NGK Kampen en woonachtig in Zuid-Afrika)

We kunnen niet alles lezen wat de moeite waard is. Ieder kiest wat hem of haar interesseert. Literatuur over schepping en evolutie heb ik zelden gelezen. De verhitte debatten tussen creationisten en evolutionisten sinds de publicatie van VU-bioloog Jan Lever in de jaren zestig stonden me tegen. Hoe belangrijk het gesprek over geloof en wetenschap ook is, ik liet het graag aan anderen over. En sinds ik in Zuid-Afrika werk, is de thematiek vrijwel helemaal uit mijn aandachtsveld verdwenen. Het is een typische geloofshobbel voor westerse christenen; in Afrika hebben de gelovigen wel andere problemen aan hun hoofd.

 

Toch heb ik het laatste boek van professor Henk G. Geertsema gelezen: Bijbel en evolutie. Blijvend conflict of verrassende ruimte (Buijten en Schipperheijn Motief). De auteur ken ik persoonlijk en verschillende van zijn publicaties heb ik gelezen. Dit is dan ook de enige reden waarom ik me, laat in mijn leven, in deze materie heb verdiept.

 

Lees de blog verder op Onderwegonline

 

Kritische aantekeningen bij het boek van Henk Geertsema lezen we op Geloof-kerk-wereld:

Lees deze kritische aantekeningen van 5 juli 2021 hier

 

Terug naar themadossier

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

*