Emmaüs

Emmaüs – de weg van het geloof – is een boeiend programma over het contact maken met mensen, hen in aanraking brengen met het evangelie en hen helpen te groeien in geloof. Het programma gaat uit van de gedachte dat tot geloof komen in de Here Jezus Christus een reis is. Emmaüs bestaat uit drie onderdelen: Contact, Op Weg en Onderweg. Van de laatste twee kun je hieronder de bijbehorende handouts downloaden.

Voor overige Emmaüs-materialen, training van de leiders en introductie van de methode in de gemeente verwijzen wij naar het Praktijkcentrum voor onderzoek en dienstverlening in de kerken, www.praktijkcentrum.org.

Handouts Op Weg en Onderweg

EMMAUS – Op Weg 

EMMAUS – Onderweg 1

EMMAUS – Onderweg 2

EMMAUS – Onderweg 3

EMMAUS – Onderweg 4