Waarom?

Waarom adverteren op Opkijken.nl?

  • Maandelijks bijna 20.000 unieke bezoekers op Opkijken.nl.
  • Gericht adverteren in de portal die aansluit bij het product of de dienst van uw organisatie.
  • Uw advertentie is clickable. Bezoekers van Opkijken.nl kunnen erop klikken en worden doorgelinkt naar uw eigen website.
  • U bereikt christenen in de volle breedte van de gereformeerde kerken en daarbuiten.
  • Online adverteren is relatief goedkoop in verhouding tot gedrukte media.
  • De advertentie kan voor een langere of kortere periode geplaatst worden afhankelijk van uw wensen.

Wat is Opkijken.nl?

Opkijken:  ‘Vind eenvoudig multimediaal materiaal voor het werk in de kerk!’

Bekijk hier het filmpje met uitleg over Opkijken.nl

Opkijken is een website voor christelijk multimediaal materiaal. Samen met gebruikers verzamelen we filmpjes, preken, plaatjes, puzzels en andere documenten die gebruikt kunnen gebruiken voor het werk in de kerk of voor persoonlijke geloofstoerusting.

 

Waarom is het belangrijk dat Opkijken er is?

Het gebruik van nieuwe communicatievormen en multimedia is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Vooral jongeren zijn steeds minder gericht op geschreven tekst, maar ook voor oudere generaties is het minder vanzelfsprekend geworden om teksten te lezen. We zijn onderdeel van een cultuur waarin veel via beeld en geluid wordt gecommuniceerd. Feit is dat veel kerken hierop achterlopen. Opkijken.nl wil het gebruik van multimedia in de kerken stimuleren, maakt geschikt materiaal toegankelijk en zorgt ervoor dat het eenvoudig in allerlei situaties in het kerkenwerk ingezet kan worden.

 

Wat is er zo uniek aan Opkijken.nl?

Er is op internet veel materiaal beschikbaar. Vaak is de kwaliteit echter matig en is het lastig en tijdrovend om precies dat te vinden wat je zoekt. Opkijken.nl biedt materiaal op één centrale plek aan.

Voordeel: zoekgemak en tijdswinst.

Opkijken.nl heeft verschillende portals per doelgroep. Er is een portal voor beamteams, een voor catechisatie, voor kinderwerk, geloofsonderwijs aan mensen met een beperking, preken en bijbelstudie.

Voordeel: gericht zoeken in materiaal dat aansluit bij de doelgroep waarmee jij werkt.

Het materiaal is inhoudelijk van goede kwaliteit. Theologisch sluit het aan bij wat kerken in de middenstroom van de gereformeerde traditie leren. Soms komen in filmpjes meningen aan bod die wat minder vaak gehoord worden in deze kerken. Dan is dat vooral bedoeld om in de gemeente het gesprek over dit betreffende onderwerp aan te gaan. Verder tref je in de filmpjes op Opkijken.nl geen grof taalgebruik, geweld, racisme, misbruik, bloot e.d. aan.

Voordeel: inhoudelijk goed materiaal dat geschikt is voor gebruik in de kerk.

 

Voor wie is Opkijken.nl bedoeld?

Allereerst richt Opkijken.nl zich op de werker in de kerk. Dit kan een dominee zijn, een catecheet, een lid van het beamteam, kinderwerkteam, de leider van een bijbelstudiegroep, etc. Iedereen die werkzaam is in de kerk kan bij Opkijken.nl terecht voor ondersteuning. De diverse portals zorgen ervoor dat zij gericht kunnen zoeken in materiaal dat aansluit bij de betreffende doelgroep.

Steeds meer richt Opkijken zich ook op het gewone kerklid dat de site gebruikt voor zijn/haar eigen geloofsopbouw. Deze mensen kunnen onderwerpen uitdiepen door te zoeken op trefwoord en bijvoorbeeld alle filmpjes te bekijken en preken te lezen die met een bepaald thema te maken hebben. Het lezen van een (dag)boek en/of de bijbel wordt steeds minder vanzelfsprekend en Opkijken.nl biedt zo een alternatief handvat voor persoonlijke (digitale) bijbelstudie en geloofstoerusting aan.

 

Wat kost het?

Al het materiaal op Opkijken.nl is voor de gebruiker gratis toegankelijk. Deze materialen zijn vaak ook al op andere plekken op het internet te vinden (bijvoorbeeld op videokanalen). Daarnaast bieden we nieuw materiaal aan dat speciaal is ontwikkeld voor Opkijken.nl (bijv. de herziene bijbelcursus met door ons ontwikkelde filmpjes bij de lessen en meditatieseries voor de lijdens- en adventstijd).

Het ontwikkelen van nieuw materiaal en het onderhouden en verder uitbouwen van Opkijken.nl kost uiteraard wel het nodige. Op jaarbasis bedragen de kosten hiervoor € 32.500.

 

Wat bedoelen we met digitale geloofsaanmoediging?

Het kerkelijk seizoen is als een hardloopwedstrijd. Gemeentes willen vlot van start, een goede prestatie leveren en uiteraard aan het einde van het seizoen de finish behalen. Daarbij wil Opkijken.nl hen helpen. We moedigen werkers in de kerk als het ware aan om vol te houden door hen werk uit handen te nemen en handvatten aan te reiken voor de eigen geloofsopbouw en ter ondersteuning van het werk in de gemeente.

 

klik hier voor de mogelijkheden en tarieven.