Adventsmeditatie 2

Jesaja 30, de verzen 19 en 30

19 Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, je hoeft geen tranen meer te storten. Want hij zal zich over je ontfermen als je weeklaagt, hij zal antwoorden zodra hij je hoort.
30 Dan zal de HEER zijn machtige stem laten horen en laten zien hoe zijn arm neerkomt, in grimmige toorn: met een verterend vuur, met wolkbreuken, stortbuien en hagelstenen.

Psalm 80 vers 2

2 Hoor ons, herder van Israël, die Jozef leidt als een kudde. U die troont op de cherubs, verschijn in luister.

Bij sommige artiesten kun je niet precies horen wat er nu allemaal gebeurt. Het is voor de ongeoefende oren een brij van rollende drums, gierende gitaren en soms zelfs onverstaanbaar geschreeuw wat voor zang moet doorgaan. En toch is het muziek. Misschien is het niet goed te horen wat ieder instrument doet, hoe het zijn muziek speelt. Maar luister eens naar het geheel, het geheel van de muziek dat wel degelijk iets vertelt. De band vertelt jou iets over zichzelf.

Filmpje: Woven Hand – Hiss


Vuur. Stortregens. Hagel.

Begrijp je het? Snap je het? Waarom die regenbui hier? Waarom dat vuur daar? Luister naar het geheel, het is God die spreekt. Het is de macht van God die hierin te zien is, niks gaat er buiten Zijn macht en weten om.

Maar is dit een antwoord op het zachtjes huilen van Gods volk? God komt, Hij komt om Zijn volk te troosten en komt op voor Zijn volk. Zoals een vriend opkomt wanneer een van zijn vrienden bedreigd wordt door zijn vijanden. God komt zelf en ontfermt zich over Zijn arme volk. Dat zegt God ons met Zijn machtige, bulderende stem, dat is wat Hij ons wil vertellen. Zolang wij Gods stem verstaan hoeven we niet te vrezen en verstaan we Gods macht.

God komt, luister je al?

Om over na te denken

  • De grimmige toorn van God is niet een onderwerp waar we graag bij stilstaan. Wat roept het bij je op?
  • Toch verschijnt God in luister: het kind in de kribbe. Kun je dat combineren met Zijn grimmige toorn?

Om te doen

  • Word stil en luister. Wil God iets tegen je zeggen?

Deze meditatie is geschreven door Andreas Jongeneel.

 

Klik hier om naar puzzels te gaan die speciaal bij deze meditaties zijn ontworpen.