Gijsbert van den Brink is de eerste Nederlandse orthodox-gereformeerde theoloog die geen moeite meer heeft met Darwins evolutietheorie.

 

Zo’n vijftien jaar terug stond Gijsbert van den Brink, hoogleraar theologie aan de Amsterdamse Vrije Universiteit, nog op het standpunt dat het bijbelverhaal uit Genesis letterlijk vertelt hoe God mensen, dieren en planten heeft geschapen.

Geleidelijk kwam hij tot de conclusie dat de verklaring van Darwin betere kaarten heeft voor het ontstaan van de diversiteit aan leven op aarde. In een uitvoerige studie zet hij nu uiteen hoe orthodox-gereformeerde geloofsvoorstellingen tóch te rijmen zijn met een aarde van miljoenen en miljoenen jaren oud.

 

‘Of je gelooft in evolutie óf je gelooft in Gods soevereine wil’, stelt de atheïstische filosoof Herman Philipse. Wat vindt u?

“Evolutie kan als zodanig door God gewild zijn. Het toevalskarakter van natuurlijke selectie sluit niet uit dat op een hoger plan wel degelijk zoiets als goddelijke sturing, voorzienigheid of leiding een rol kan spelen.”

 

Waar veel christenen al lang geen problemen meer hebben met een symbolisch lezen van het bijbelboek Genesis, is dit bij orthodox-gereformeerde protestanten nog een groot discussiepunt. Hier en daar geldt de evolutietheorie zelfs nog als ‘atheïstisch complot’. Van den Brinks studie is een breuk met een lange traditie. Met name bij behoudende protestanten (Van den Brink rekent zich tot de Gereformeerde Bond, de orthodoxe flank van de Protestantse Kerk in Nederland) heeft hij een gezaghebbende reputatie. Zo was hij co-auteur van de ‘Christelijke dogmatiek’, een handboek dat na verschijnen vele drukken beleefde.

 

Lees verder op Trouw.nl

 

Terug naar themadossier

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

*