Dag 4

 

 

Is dit niet het vasten dat Ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden en ieder juk breken?!

 

Ik wil niet dat je vast wanneer je niet mijn wil doorziet

ik wil niet dat je vast omdat een ander dat gebiedt

ik wil niet dat je vast voor eigen voordeel en geluk

maar als je vast: breek dan de banden van het onrecht, breek het juk

 

Bevrijd de mensen van het oordeel dat men heeft over elkaar

maar kijk naar binnen in je eigen hart, want daar zit het gevaar

Kijk naar je eigen onrechtvaardigheid, en geef het aan de Heer

Heer maak mij schoon, en wit als sneeuw, want zó kan het niet meer

 

Ik wil niet dat je vast als een verkapte vorm van lijn

ik wil niet dat je vast wanneer je zielig loopt te zijn

ik wil niet dat je vast als eigen opgelegde druk

maar als je vast: breek dan de banden van het onrecht, breek het juk

 

Kijk maar eens rond en zie de liefdeloze botheid om je heen

mensen die eenzaam zijn en rusteloos, en laat hen niet alleen.

Kinderen die verwaarloosd zijn en vechten om een stem

bedenk dan goed: het kwam door ons, en kwam terecht op Hém.

 

Het koninkrijk van God is ook voor mensen zoals jij

er heerst een andere orde daar, de mensen zijn daar blij

Gedraag je als een burger van dat hemels koninkrijk

en oordeel niet, nee oordeel niet, maar maak de mensen vrij

 

(door Anne Lies Mossel-de Kievit)
Klik hier om naar het paasdossier te gaan.