Dag 21

 

 

Als mijn zonden mij beklemmen

dan is daar uw vaderhand

om mij op u af te stemmen

richting het beloofde land:

 

nee, je hoeft niet meer te treuren

alles is toch al voldaan? 

En er gaat iets nieuws gebeuren

kijk: het komt er nu al aan.

 

Hef je hoofd maar, strek de benen

door genade ben je vrij

Want Ik ben als mens verschenen

en mijn bloed dat kocht je vrij.

 

ja, het zijn bekende zinnen

laat ze landen in je hart

zullen we opnieuw beginnen?

elke dag een nieuwe start?

 

Dank U Jezus, dank U Redder

Heer wat houdt u veel van mij

Ja, Ú bent de góede Herder

Halleluja, ik ben vrij!

 

(door Anne Lies Mossel-de Kievit)

 

 

Klik hier om naar het paasdossier te gaan.