Dag 36

 

 

Kijk! Daar hang jij, dat is je eigen schuld!

zie je de spijkers die je hand doorboren?

Je mag niet meer bij God de Vader horen
want wat jij doet heeft Hem met toorn vervuld!

Je kon niet doen waarvoor Hij je eens maakte
Je zocht jezelf in alles wat je deed
het deed je niets als dat zijn liefde raakte
of als een ander door jouw daden leed.

De aarde bracht slechts dorens voort, dat weet je
en God de Vader klemt ze om jouw hoofd
Zijn eindeloze liefde die vergeet je
omdat je enkel in jezelf gelooft
…..
maar plotseling weergalmt wat Jezus zei:
Mijn God mijn God, waarom verlaat u MIJ?
…..

Jij hangt daar niet, al heb je het verdiend
zie je die spijkers die zijn hand doorboren?
heb je die dorens om zijn hoofd gezien
kun je het kraaien van de haan nog horen?

Jij, de verrader staat hier op de grond
met beide benen! Zeker van het leven!
al heb je gedragen als een hond
Hij wil je toch een nieuwe toekomst geven

Mijn God, hier zak ik huilend aan uw kruis
maak mij een nieuwe schepping, breng mij thuis.

 

(door Anne Lies Mossel-de Kievit)

 

Klik hier om naar het paasdossier te gaan.